Du får Helår!

Så här funkar Helår:

Tömning varannan vecka året runt av matavfall och restavfall.

Ditt nya abonnemang Helår kommer att starta upp i samband med att du får dina nya kärl. Tills dess tömmer vi som vanligt. De nya kärlen levereras med start i oktober 2024.

Går det att byta abonnemang?

Om du fått Helår och ingen är folkbokförd på adressen kan du byta till Fritid. Med Fritid får du tömning varannan vecka under april till september (v.14-39), och ingen tömning vintertid. Kontakta oss så snart som möjligt om du vill byta, och senast 15 maj.

Kan jag få glesare tömning om jag hemkomposterar?

Ja, om du komposterar allt ditt matavfall i hemkompost måste du först ha anmält det till ditt kommunala miljökontor. Fyll sedan i blanketten ”Anmälan om längre hämtningsintervall” för att få tömning av restavfall var fjärde vecka istället.

När börjar de nya abonnemangen att gälla?

De nya abonnemangen gäller från att du har fått dina nya kärl, som levereras med start i oktober.

Läs mer på hemsortering.nu