Rambos styrelse

Rambo är ett kommunalt bolag med en politiskt tillsatt styrelse. Varje ägarkommun tillsätter två ordinarie ledamöter och två ersättare i styrelsen.

Ralf Olofsson (Opol) Styrelseordförande
Lysekil
Styrelseledamot sedan: 2014

Birgitta Albertsson (S)
Sotenäs
Styrelseledamot sedan: 2015

Bo Ericson (M)
Munkedal
Styrleseledamot sedan: 2015

Clas-Åke Sörqvist (C)
Tanum
Styrelseledamot sedan: 2015

Håkan Hansson (FP)
Sotenäs
Styrelseledamot sedan: 2015

Said Lundin (S)
Munkedal
Styrelseledamot sedan: 2004

Sebastian Myrström (S)
Tanum
Styrelseledamot sedan: 2015

Tomas Andreasson (LP)
Lysekil
Styrelseledamot sedan: 2015

Styrelsesuppleanter

Benny Svensson (FP) Tanum
Birgitta Karlsson (C) Munkedal
Hans Schub (M) Tanum
Helene Stranne (M) Sotenäs
Jonas Lundbäck (KD) Lysekil
Kjell Andersson (S) Sotenäs
Lars Östman (M) Munkedal
Claes-Göran Strömwall (L) Lysekil