Rambos styrelse

Rambo är ett kommunalt bolag med en politiskt tillsatt styrelse. Varje ägarkommun tillsätter två ordinarie ledamöter och två ersättare i styrelsen.

Ralf Olofsson (Opol) Styrelseordförande
Lysekil
Styrelseledamot sedan: 2014

Birgitta Albertsson (S)
Sotenäs
Styrelseledamot sedan: 2015

Bo Ericson (-)
Munkedal
Styrelseledamot sedan: 2015

Clas-Åke Sörkvist (C)
Tanum
Styrelseledamot sedan: 2015

Håkan Hansson (FP)
Sotenäs
Styrelseledamot sedan: 2015

Said Lundin (S)
Munkedal
Styrelseledamot sedan: 2004

Sebastian Myrström (S)
Tanum
Styrelseledamot sedan: 2015

Tomas Andreasson (LP)
Lysekil
Styrelseledamot sedan: 2015

Wictoria Insulan
Lysekil
Styrelseledamot sedan: 2018

Styrelsesuppleanter

Benny Svensson (FP) Tanum
Birgitta Karlsson (C) Munkedal
Hans Schub (M) Tanum
Helene Stranne (M) Sotenäs
Kjell Andersson (S) Sotenäs
Lars T Hansson (LP) Lysekil
Lars Östman (M) Munkedal
Claes-Göran Strömwall (L) Lysekil