Rambos styrelse

Rambo är ett kommunalt bolag med en politiskt tillsatt styrelse. Varje ägarkommun tillsätter två ordinarie ledamöter och två ersättare i styrelsen.

 

Lars-Arne Staxäng Styrelseordförande
Lysekil
Styrelseledamot sedan: 2019

Christer Börjesson (SD), vice ordf
Munkedal
Styrelseledamot sedan: 2019

Tomas Andreasson (LP)
Lysekil
Styrelseledamot sedan: 2015

Håkan Hansson (L)
Sotenäs
Styrelseledamot sedan: 2015

Rolf Berg (S)
Munkedal
Styrelseledamot sedan: 2022

Arne Mörk (C)
Tanum
Styrelseledamot sedan: 2019

Jens Gustafsson (S)
Sotenäs
Styrelseledamot sedan: 2019

Roger Siverbrant (S)
Lysekil
Styrelseledamot sedan: 2019

Glenn Sandsten (S)
Tanum
Styrelseledamot sedan: 2019

Styrelsesuppleanter

Wictoria Insulan, Lysekil

Tobias Govik, Lysekil

Kjell Andersson, Sotenäs

Helene Stranne, Sotenäs

Hans Schub, Tanum

Karin Karlson, Tanum

Rolf Hanson, Munkedal

Lars Östman, Munkedal