Så här sorterar du trädgårdsavfall

27 oktober, 2020
Med trädgårdsavfall menas avfall från växtriket och det lämnas på återvinningscentral − om det är sorterat lämnar du det utan avgift.

Efter en färgrik oktober börjar nu löv och växter vissna ned. Löv kan vara bra att lägga under buskar och i rabatter för att skydda mot tjäle. Trädgårdsavfall, såsom t.ex. grenar, ris, kvistar, löv, fallfrukt och gräsklipp läggs annars inte i matavfallet utan lämnas på återvinningscentral. Växtavfall från invasiva arter ska inte läggas med vanligt trädgårdsavfall utan tas omhand separat. Är du osäker på hur du ska hantera växtavfall från invasiva arter kan du läsa här