Lysekil – gör det lätt att sortera rätt

21 september, 2021

Under Hållbarhetsveckan i Lysekil, vecka 39, så erbjuder vi dig i Lysekil som ännu inte har hemsortering i fyrfackskärl att byta till detta abonnemang kostnadsfritt.

Hemsortering innebär att du har två kärl med fyra fack vardera för förpackningar, tidningar, matavfall och restavfall samt en liten behållare för batteri och ljuskällor som bara hängs på kärlet när den behöver tömmas. Systemet innebär att du enkelt kan sopsortera tio olika avfallsslag hemma.

Varför ska du då byta till fyrfackskärl?

Jo, du får en enklare, smidare vardag då det är lätt att göra rätt när det gäller sortering av förpackningar, tidningar, mat- och restavfall. Erfarenheten och undersökningar i många kommuner visar att hushållens sortering ökar markant om det är enkelt att lämna ifrån sig sitt sorterade avfall. Det innebär att mer material går till återvinning. Vi sparar energi och naturresurser genom att använda materialen flera gånger.  Genom att sortera väl kan också farliga ämnen tas om hand på ett säkert sätt så vi skyddar både människor och miljö. 

Kan alla ha fyrfackskärl?

Du kan få Hemsortering om kärlen kan stå vid en framkomlig väg för en fyrfacksbil.

Vill du veta mer?

För att byta abonnemang eller mer information om just du kan ha hemsortering, taxor och abonnemang m.m. så kom till Kungstorget tisdag-onsdag kl. 11-14 vecka 39 eller kontakta Rambos kundservice kundservice@rambo.se eller 0523 – 66 77 00.

Du kan också läsa mer om Hemsortering, abonnemang och taxor.