Lastväxlarflak

Lösningen för dig med stora mängder avfall. Vi använder oss av lastväxlarflak inom helhetsavtal för våra kunder med stora volymer avfall eller de som under kortare perioder har behov för större behållare vid exempelvis byggnation eller rivning. Flaken finns i storlek 20-44 m³.