Kan jag dela kärl med grannen?

16 maj, 2017

Ja, upp till tre hushåll kan efter gemensam anmälan till oss dela kärl. Varje hushåll betalar då grundavgift samt delad hämtningsavgift. För att få dela abonnemang ska fastigheterna antingen ligga i varandras närhet eller så ska kärlen ha samma anvisade uppställningsplats. Hushållens totala avfall måste rymmas i kärlet (exempelvis kan mängden restavfall från hushållen inte överstiga 140 liter under två veckor) och samtliga hushåll måste ha samma abonnemangstyp.

Exempel på godkänd delning

Exempel 1: Du har valt samma abonnemang som din granne intill eller mittemot på gatan och vill dela.

Exempel 2: Du har en fastighet som vi endast kan nå med liten sopbil men vill välja Hemsortering och måste flytta fram dina kärl. Då kan du välja att dela med någon med samma kärlplacering ute vid närmaste större väg.

Exempel på ej godkänd delning

Exempel 1: På din väg till jobbet kör du varje dag förbi din kollega/vän/nära anhörig några kilometer bort och vill dela abonnemang med hen. Fastigheterna är inte närbelägna. Det saknas godkänd anledning till delning.

Exempel 2: Tre fastigheter med 4-5 personer i varje hushåll vill dela på ett 140-liters kärl. Kontakta kundservice och ändra till större kärl för att få delningen godkänd.

Exempel 3: En åretruntboende vill dela med sin granne som har ett fritidsabonnemang. Fritidsabonnenten måste först kontakta kundservice och byta till åretruntabonnemang för att få delningen godkänd.

Du hittar anmälan här: