Anmälan om längre hämtningsintervall för restavfall