Anmälan om gemensamma kärl för fler än tre Sotenäs