Styrdokument

Rambo har tillsammans med sina ägarkommuner antagit en avfallsplan som bland annat innehåller mål för regionens avfallshantering.