Vi söker Driftchef till våra anläggningar

2 oktober, 2017

Vill du vara med och utveckla vår avdelning för avfallshantering för att möta framtidens behov?

Driftschefen har det övergripande ansvaret för den dagliga driften av våra 4 avfallsanläggningar och 3 återvinningscentraler, som finns lokaliserade i våra fyra ägarkommuner. Här ingår ansvar för den dagliga verksamheten. I samråd med affärsområdeschefen planeras budget och investeringar på både kort och lång sikt. En av utmaningarna är att anpassa verksamheten för att uppnå bolagets framtida mål. Du har personalansvaret för 15 personer. Avdelningen omsätter ca: 50 Mkr.  Du företräder avdelning avfallshantering och deltar i projekt i olika arbetsgrupper.

I ditt uppdrag har du tillgång till olika stödfunktioner inom företaget såsom kommunikation, marknad, ekonomi, utveckling, sälj och kundservice.
Du rapporterar till affärsområdeschef för avdelningen avfallshantering.

Vi rekryterar denna tjänst via Tarrasso. Läs mer om tjänsten på Tarrassos hemsida .