Vi inventerar enskilda avloppsanläggningar kring tunga lock

25 september, 2018

Mot bakgrund av Arbetsmiljöverkets satsning kring god arbetsmiljö inom tömning av enskilda avlopp genomför vi under året en inventering av tunga brunnslock.

I våras fick alla fastighetsägare med enskilt avlopp en broschyr ”Råd och regler för tömning av enskilt avlopp” där vi beskriver vilket ansvar du som fastighetsägare har vid tömning av ditt avlopp. Under hösten kommer de fastighetsägare som fortfarande inte åtgärdat tunga brunnslock att kontaktas via brev.

 

Är du intresserad av att bli kontaktad av vår kundsamordnare för ytterligare lösningar kring ditt enskilda avlopp ringer eller mailar du vår kundservice.

Här kan du läsa broschyren om du förlagt den. Råd och regler för tömning av enskilt avlopp