Så tar du hand om avfall från invasiva växter

27 april, 2023
I Sverige finns många växt- och djurarter som vandrat in eller importerats in från andra länder, vissa av dessa arter förgyller våra trädgårdar medan andra orsakar stora problem. Invasiva växter kan påverka den biologiska mångfalden, vår hälsa och kan orsaka kostnader för både enskilda och för samhället. Här kan du läsa mer om hur du på ett säkert sätt kan hantera ditt växtavfall.

Rambo komposterar det trädgårdsavfall som lämnas på våra återvinningscentraler och avfallsanläggningar till jord. För att minska spridningen av invasiva arter är det därför viktigt att du hjälper oss genom att inte lämna växter från invasiva arter tillsammans med vanligt trädgårdsavfall. Istället bör du packa växtdelarna i väl förslutna säckar och transportera dem till någon av våra återvinningscentraler. Väl på ÅVC sorteras säcken med invasiva växtdelar som brännbart. Observera att det vanligtvis är förbjudet att slänga förslutna säckar, men informera personalen om innehållet så går det bra.

Här är en lista över exempel på växter som inte ska lämnas med vanligt trädgårdsavfall:

  • Jätteloka
  • Parkslide
  • Jättebalsamin
  • Gul skunkkalla
  • Blomsterlupin
  • Vresros
  • Kanadensiskt gullris

Om du har mindre mängder förslutet avfall från invasiva växtarter kan du lämna det på ÅVC utan att nyttja dina fria besök (förutsatt att det endast är invasiva växter som du tänker lämna på ÅVC).

Kontakta oss om du planerar att besöka en av våra mindre ÅVC:er

Har du stora mängder avfall från invasiva växtarter är det inte säkert att det är lämpligt att lämna detta på våra mindre ÅVC:er så som Hamburgsund, Malmön och Skaftö, kontakta därför oss innan ditt besök via vagen@rambo.se.

Kontakta oss om du har stora mängder jord med rotdelar/frö – innan ditt besök

Har du jord med rotdelar eller frö från invasiva växtarter har vi svårt att ta emot detta på våra avfallsanläggningar, vi ber dig kontakta vagen@rambo.se innan du påbörjar schaktarbetet. Detta då det inte är säkert att denna typ av jordmassor kan tas omhand av oss. Ibland är den bästa lösningen att bekämpa växterna på plats istället för att schakta stora mängder jord.

Tänk på att hanteringen hemma hos dig och transporten till våra anläggningar kan riskera spridning, var därför noga med förslutningen.

Invasiva växter kan behöva hanteras på olika sätt

Hur du bäst bekämpar invasiva växtarter varierar med typ av växt. Exempelvis kan uppgrävning av parkslide medföra risk för ökad spridning. Naturvårdsverket har goda råd kring bekämpning av olika invasiva arter på sin hemsida.

Titta gärna på Naturvårdsverkets film; Hjälp till att stoppa invasiva och främmande arter

 

Jättebalsamin

Jättebalsamin (Impatiens glandulifera) är en EU-listad växt som sprätter iväg sina frön. Den är spridd i hela landet.

Jätteloka

Jätteloka (Heracleum mantegazzianum) är en EU-listad jätteväxt som är spridd i hela landet. Har växtsaft som kan ge brännskador på huden.

Parkslide

Parkslide (Fallopia japonica) är en seglivad invasiv växtart som är svårutrotad och sprids lätt genom förflyttning av växt och rotdelar.

Gul skunkkalla
Gul skunkkalla (Lysichiton americanus) en EU-listad våtmarksväxt med gul stor blomma.

Blomsterlupin

Blomsterlupin (Lupinus polyphyllus) är mycket spridd i landet, men kan hejdas lokalt. Plocka blommorna så minskar du fröspridning.