Sommartips för dina kärl!

27 maj, 2024
Sommaren är här och med den kommer varmare temperaturer och en ökad risk för lukt och flugor kring matavfall. Här är några tips från oss på Rambo AB för att hålla ditt matavfall fräscht och hygieniskt.

1. Låt matavfallet rinna av och förslut noggrant

Se till att låta matavfallet rinna av ordentligt innan du lägger det i matavfallspåsen. När påsen är full, stäng den väl. Om det behövs, trä en extra påse över öppningen för att hålla det torrt och tätt. Flugor lockas av fuktigt avfall, så håll det torrt för att undvika äggläggning.

2. Lufta bort kondensvattnet

Om du får mycket kondens i ditt kärl, kan du lägga en träkloss som distans mellan lock och kärl för att ventilera ut fukten.

3. Använd tidningspapper i botten av kärlet

Lägg tidningspapper i botten av kärlet för att absorbera eventuell vätska. Detta hjälper till att hålla kärlet torrt och minska lukt.

4. Motverka lukt – frys in räkskalen!

För att undvika stark lukt från räkskal, fiskrens och annat luktkänsligt avfall, frys in det och lägg ut det i kärlet i anslutning till tömningsdagen. Om det inte är möjligt kan du använda dubbla plastpåsar och lägga detta i kärlet för restavfall. Försök dock att undvika detta så mycket som möjligt, eftersom det är viktigt att ditt matavfall omvandlas till biogas och att restprodukten används som gödsel på jordbruksmark.

5. Placera kärlet i skugga och rengör regelbundet

Om möjligt, placera ditt kärl i skugga. Vid 25 grader och hög luftfuktighet kan flugägg utvecklas till larver på bara 10 timmar. Tvätta ur och låt kärlet torka efter varje tömning för att bryta flugcykeln.

6. Använd ättika mot flugor

Om du har problem med flugor eller fluglarver, kan du stänka lite ättika eller strö lite trädgårdskalk i kärlet.