Ny upphandling av insamling av hushållssopor

8 maj, 2018

Det planeras just nu för införande av nytt insamlingssystem av hushållssopor för villahushåll i Munkedals, Sotenäs och Tanums kommuner. Det var mot bakgrund av beslut i respektive Kommunfullmäktige 2016 om nytt insamlingssystem som Rambo i januari återigen gick ut med förfrågningsunderlag för upphandling av insamlingsuppdraget för nämnda kommuner. Tidigare upphandling avbröts på grund av bristande konkurrens. I denna upphandling har endast ett giltigt anbud inkommit men med en mycket högre prisbild än förväntat och man har nu beslutat att avbryta även denna upphandlingen på grund av bristande konkurrens.

Munkedals kommun har bett Rambo inkomma med förslag på Renhållningstaxa för Hemsortering i fyrfackskärl och utföra insamlingen i Rambos egen regi, så som man valt att agera i Lysekils kommun. Detta förslag kommer att hanteras av kommunfullmäktige i juni.

Tanums och Sotenäs kommuner har istället valt att upphandla insamling på nytt ytterligare en gång. Denna upphandling ligger ute för anbud fram till 11 juni och i sommar kommer resultatet att presenteras för politikerna. Därefter tar politiker i Tanum och Sotenäs kommuner ett nytt ställningstagande om hur den framtida insamlingen ska se ut i kommunerna och utifrån får Rambo uppdrag att ta fram ett förslag till kommunfullmäktige om ny Renhållningstaxa.