Munkedal! I oktober tar Rambo över sophämtningen.

24 maj, 2019

1 oktober börjar vi hämta soporna med våra egna bilar. Till en början tömmer vi dina gamla kärl på våra nya körrutter. Efter hand som de nya kärlen ställs ut övergår vi till att tömma dessa.

Till dig som fått information om en ny kärlplacering: Ställ ditt gamla kärl på denna nya plats inför 1 oktober så vi kan tömma det.