Just nu inventerar vi i Tanum!

7 juli, 2022
Rambo arbetar just nu med framkomlighetsinventering i Tanums kommun inför införandet av ett nytt insamlingssystem 2024. Inventeringen går ut på att ett besök görs vid alla våra villahushållskunders sopkärl för att se om vägarna är tillräckligt breda och stabila för våra hemsorteringsfordon och om det finns möjlighet att vända.

Är framkomligheten hem till dig god kommer du kunna sortera ditt avfall i 10 olika fraktioner hemma vid din fastighet. Det kommer att finnas separata fack för matavfall, förpackningar, tidningar, batterier, glödlampor och restavfall. Det blir lätt att göra rätt och ditt avfall kommer att bli en viktig resurs vid tillverkning av nya förpackningar och andra produkter.

För dig där framkomligheten är begränsad eller inte tillräcklig kommer du i stället att få möjlighet till utsortering av matavfall samt restavfall i egna eller gemensamma kärl. Förpackningar och tidningar lämnar du som vanligt vid din närmsta återvinningsstation.