Vi har tidigare informerat om hur regeringens ändrade förordningar gällande producentansvar för förpackningar och returpapper påverkar införandet av nytt insamlingssystem i Sotenäs kommun.

I maj gav Naturvårdsverket avslag till de två ansökningar om tillstånd att driva insamlingssystem för förpackningsavfall som lämnats in.  Ansökningarna kommer från Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB (FTI) och TMResponsibilty AB (TMR). Insamlingssystemen når inte upp till de krav som finns för att kunna samla in från 60 procent av bostadsfastigheterna i Sverige. Naturvårdsverket ser behov av vissa förändringar av de aktuella bestämmelserna och har för avsikt att redovisa behovet av förändringar i en skrivelse till regeringen.

Detta innebär att implementeringen av fyrfackskärl i Sotenäs- och Tanums Kommun blir kraftigt försenade i avvaktan på ett nytt beslut från Naturvårdsverket.

I bästa fall skulle en implementering kunna ske tidigast om två år beroende på när beslutet tas och vilka förändringar det innebär. I annat fall kan det ta längre tid.

Vi avvaktar besked från regeringen och naturvårdsverket innan planeringen av arbetet kan fortskrida.