Försenad implementering av fyrfackskärl Sotenäs- och Tanums Kommun

1 september, 2020
I maj gav Naturvårdsverket avslag till de två ansökningar om tillstånd att driva insamlingssystem för förpackningsavfall som lämnats in.

Vi har tidigare informerat om hur regeringens ändrade förordningar gällande producentansvar för förpackningar och returpapper påverkar införandet av nytt insamlingssystem i Sotenäs kommun.

I maj gav Naturvårdsverket avslag till de två ansökningar om tillstånd att driva insamlingssystem för förpackningsavfall som lämnats in.  Ansökningarna kommer från Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB (FTI) och TMResponsibilty AB (TMR). Insamlingssystemen når inte upp till de krav som finns för att kunna samla in från 60 procent av bostadsfastigheterna i Sverige. Naturvårdsverket ser behov av vissa förändringar av de aktuella bestämmelserna och har för avsikt att redovisa behovet av förändringar i en skrivelse till regeringen.

Detta innebär att implementeringen av fyrfackskärl i Sotenäs- och Tanums Kommun blir kraftigt försenade i avvaktan på ett nytt beslut från Naturvårdsverket.

I bästa fall skulle en implementering kunna ske tidigast om två år beroende på när beslutet tas och vilka förändringar det innebär. I annat fall kan det ta längre tid.

Vi avvaktar besked från regeringen och naturvårdsverket innan planeringen av arbetet kan fortskrida.