Borta bra men Hemsortering bäst

30 november, 2018
En ny rapport visar att i de 49 kommuner i Sverige som har infört hemsorteringskärl lämnar de boende mycket mer till återvinning per person och år. Boende med hemsorteringskärl är också nöjdast. Valet av kärl gör skillnad!

Efter tre upphandlingar står det nu klart att den mest kostnadseffektiva lösningen för våra kunder är att Rambo AB bedriver insamlingen av sopor i egen regi i alla ägarkommuner – Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanum. Kommunerna har också beslutat att införa en annan
typ av sopkärl, samt att matavfall lämnas till rötning för utvinning av biogas och biogödsel. Kärlen är även ID-märkta för att undvika risken för missad hämtning.

.
Den stora nyheten Hemsortering kommer att gör det enklare för dig som boende att göra rätt för miljön. Du källsorterar avfallet direkt i kärlen och behöver inte ta dig någon annanstans med dina förpackningar. För dig som bor på mindre enskild väg kan sopkärlen,
likt brevlådorna komma att behöva placeras vid framkomlig väg, allt för att förbättra arbetsmiljön för vår personal. Boende som berörs av
detta kontaktas i god tid innan.

.
Utbyte av kärl och erbjudande om nya abonnemanget Hemsortering kommer att ske i tur och ordning där Lysekil är infört och Munkedal är först på tur under 2019. Därefter kan systemet införas i Sotenäs och sist i Tanums kommun.

 

Familjen Löfwall som bor i Brastad, Lysekils kommun, har valt abonnemanget Hemsortering. Hemma på sin tomt har de två kärl där de kan sortera tio olika material till återvinning i olika fack.
Varför valde ni abonnemanget Hemsortering?
För att göra vardagen enklare. Det är ju väldigt smidigt att kunna sortera allt precis utanför dörren.
Är ni nöjda, och får kärlen plats?
Vi är jättenöjda och tycker att kärlen har allt man behöver för en smidig sortering. Vi var lite fundersamma, i och med att vi hade två blöjbarn när vi flyttade hit, på om vi skulle få plats. Men det funkade!
Har ni källsorterat tidigare?
Ja, men det var ett mycket större projekt. Vi samlade t.ex. alla förpackningar hemma i en skrubb och sen när man väl åkte till återvinningen så hade man samlat så mycket att det i princip fyllde hela bagaget.
Vad tycker ni om avgiften?
Vi tycker att priset är väldigt bra om man jämför med vad man får. Även om det kanske är något dyrare än i andra kommuner
så har man ju inte samma möjlighet till sortering där. Vi tror absolut att fler hade sorterat mer om de hade haft
Hemsortering.