Besvärligt vinterväglag är en stor utmaning vid avfallshämtning

25 januari, 2024
Nu har vi några dagar med mildare väder men den senaste tidens vinterväder har varit en stor utmaning för våra chaufförer som ska tömma dina kärl. Här delar vi den insändare som Lars-Arne Staxäng, Ordförande i Rambos styrelse, och Mats Andresen, Rambos VD, publicerade i Bohusläningen och Lysekilsposten för några dagar sedan. Där berättar de om de utmaningar som följer med besvärligt vinterväglag.

Det är alltid en utmaning för buss- och lastbilsföretag att hålla en tidtabellsbunden tur på små och halkiga vägar under vintern. Vissa år så går det riktigt bra, men ibland så får vi en riktigt tuff vinter med en blandning av snö, kyla och regn. Just en sådan vinter som vi hittills haft i Sverige och inte minst här i Bohuslän där vägarna på vissa ställen blivit isiga och halkbekämpning ibland uteblir.

Det drabbar även återvinningsbolaget Rambo AB. Det har hittills varit en stor utmaning att hålla driften och servicen på en acceptabel servicenivå. Med anledning av att vägar blivit till isbanor har vi haft flera avåkningar med våra tunga fordon. Chaufförerna försöker i möjligaste mån upprätta hålla en god service och leverera de tjänster som utlovats. Men ibland så går det inte, och det vill vi ha förståelse för. Ett nytt fordon kostar flera miljoner att köpa in och det blir stora reparationskostnader när ett fordon åker av vägen och i värsta fall kan det uppstå personskador eller dödsfall vid en olycka.

Våra chaufförer bär ett tungt ansvar när de framför fordonet. Gör chauffören bedömningen att det är ett isigt väglag och en risk att halka av vägen ska chauffören inte ta risken att köra in i området då en olycka kan ske. Chaufförerna har vårt fulla stöd när de bedömer om vägen är körbar eller ej.

Eftersom det ibland kommer in synpunkter på detta så vill vi, vd och ordförande för Rambo AB vädja om er förståelse för att det ibland kommer att bli försenad hämtning när vägarna är okörbara. Det kan vara bra att känna till att vi gör flera försök för att komma in i områden där vägen varit isig, vår förhoppning är att vägen är halkbekämpad nästa gång vi besöker platsen senare under dagen.

Vi vill i detta sammanhang tacka vår personal som verkligen kämpar hårt för att verksamheten ska kunna flyta på ett bra sätt. Men vintern kan bli lång och vi har förmodligen flera månader framför oss där det kan bli besvärligt väglag. Vi ska dock fortsatt göra vårt bästa för att leverera en god service, utan att göra avkall på din eller vår säkerhet.

Lars-Arne Staxäng

Ordförande Rambo AB

Mats Andresen

VD Rambo AB