Hur ser Hemsorteringsbilen ut?

21 januari, 2019

Så här ser Hemsorteringsbilen ut inuti. Skåpet är indelat i fyra fack som håller materialet separerat hela vägen från ditt kärl till vår omlastningscentral. Respektive material lastas sedan för transport till vidare återvinning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På bilen finns en arm som vid tömning av ditt kärl tar tag i insatsen i kärlet och tömmer den i de övre två facken. Kärlet töms sedan i de två nedre facken. Det är därför väldigt viktigt att du sorterar materialet rätt i ditt kärl. Vi har valt denna indelning eftersom vi då kan tömma både Hemsorteringskärl och matavfalls- och restavfallskärl på samma runda och hålla nere transporter.

Bild: Renhållningen Kristianstad