Kläder och skor

Lämna gärna in hela och rena kläder och skor till de insamlingar som finns i kommunen.

Vi tar emot kläder och skor på återvinningscentralen och på några av återvinningsstationerna. Kläder som är slitna eller trasiga och inte kan återanvändas slänger du i sopsäcken eller sorterar som brännbart på återvinningscentralen.

 

Till exempel här tycker jag det är bra att vara övertydlig vad en återvinningscentral är och vad en återvinningsstation är.