Tidningar och andra trycksaker

Dina utsorterade tidningar lämnar du på återvinningscentralen eller en återvinningsstation.

Tidningar och andra trycksaker körs till en sorteringsanläggning. Här sorteras skräp och felsorterat material bort, både maskinellt och för hand. Pappret balas sedan eventuellt beroende på pappersbrukets önskemål. Pappret transporteras till ett av de sju pappersbruk i Sverige/Europa (?) som tar emot svenskt returpapper. Där tas trycksvärtan bort. Sedan löses pappret upp och blir ny pappersmassa.

Det återvunna pappret blir till nya tidningar och en viss del återvinns till hushålls- och toalettpapper.