Anmälan för kompostering med reducerad sophämtningsavgift