Vi söker Ekonomi och HR-chef

28 oktober, 2019
Har du ekonomiutbildning och erfarenhet av arbete med personalfrågor och kunskap inom det arbetsrättsliga området? Vill du bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle med god resurshushållning? Rambo är ett kommunägt miljöföretag. Kunderna är hushåll, företag och verksamheter i de fyra ägarkommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanum.

Nu söker vi vår nästa Ekonomi och HR-chef då nuvarande VD, tillika Ekonomi och HR-chef går vidare till nya uppdrag. Som Ekonomi- och HR chef har du en bred och viktig roll i för Rambos fortsatta utveckling. Du har det övergripande ansvaret att leda och utveckla bolagets ekonomi, HR och administration tillsammans med dina fyra medarbetare. Viktigt för rollen är att du har ett starkt driv och engagemang att tillsammans med din organisation utveckla bolaget. Du är prestigelös i ditt ledarskap och utvecklar dina medarbetare genom delaktighet och samverkan. Du rapporterar till VD, ingår i ledningsgruppen, och deltar vid bolagets styrelsemöten. Som Ekonomi och HR-chef verkar du både strategiskt och operativt och säkerställer att bolaget följer såväl rådande lagstiftning som god redovisningssed.

Ekonomiansvaret innefattar bland annat redovisning, rapportering och bokslutsarbete, budget och prognosarbete, framtagandet av ekonomiska analyser och kalkyler och underlag inför affärsbeslut, inköp och upphandling samt inom ekonomichefsuppdraget förekommande arbetsuppgifter.

HR-ansvaret innefattar bland annat att ansvara och leda bolagets övergripande HR-processer inklusive löneadministration, att vara stöd till cheferna i arbetsrättsliga frågor och personalärenden, arbeta med kompetens- och utvecklingsfrågor, lönekartläggning samt inom HR-chefsuppdraget förekommande arbetsuppgifter.

I den här rekryteringen samarbetar vi med Tarasso AB, läs mer om tjänsten och ansök på tarasso.se