Testa framtidens textilsortering redan nu

17 maj, 2021
Nu öppnas möjligheten för allmänheten i Tanums kommun att sortera textilier direkt till second hand eller återvinning på Tyft återvinningscentral. Detta sker genom ett samarbetsprojekt mellan Wargön Innovation och Rambo.

Textil och modeindustrin är en resursintensiv och förorenande bransch där miljö- och hälsopåverkan är stor i alla delar av värdekedjan, från produktion och konsumtion till avfallshantering.

Textilkonsumtionen ökar dessutom snabbt. En viktig bakomliggande faktor till detta är den korta livslängd som kläder har idag. Både genom att kläder tillverkas av dålig kvalitet men också för att snabba trender inom modevärlden gör att stora mängder kläder kasseras varje år. När vi tröttnar på våra kläder och textiler så ger vi en del vidare på något sätt men det mesta slängs som restavfall. Det innebär att 200 ton kläder och textilier bränns upp i Sverige – varje dag. Textilier som istället borde gå till återvinning, eller ännu hellre till secondhandförsäljning, för att minska klimatpåverkan.

Inom några år införs dessutom nya lagar som gör att insamling av textilier kommer att öka markant. Därför inleds under maj månad, på Tyft återvinningscentral i Tanum, ett fyra månader långt projekt för ett testa hur framtidens textilsortering kan se ut.

För allmänheten i Tanums området blir det möjligt att ta med kläder som inte används längre, är trasiga eller slitna och sortera dem direkt på återvinningscentralen i två olika insamlingsboxar. En box till återvinning och en box för de textilier och kläder som kan säljas via secondhand-butiker. Den insamlade textilen transporteras och tas sedan om hand av Wargön Innovation för att den ska komma till rätt användning. Kläder till second hand kommer att säljas via Röda Korsets butiker.

-”Ett viktigt och framtidsriktat projekt, som kommer ge Rambo och Wargön Innovation erfarenheter att ta vara på avseende möjligheter med textil återvinning” säger Joakim Jansson, Affärsområdeschef Avfallshantering på Rambo.

Projektet ska utvärdera hur stora volymer textil som samlas in, vilka olika material som kommit in, hur mycket som sorteras i respektive box samt ekonomiskt utfall för att lära inför kommande lagkrav.

Om Wargön Innovation:

Wargön Innovation är en innovationsmiljö som i samarbete med företag, entreprenörer och akademi har som mål och uppdrag att möjliggöra produktion av framtidens hållbara material. Fokus ligger på biomaterial och textilier. Läs mer om projekt och samarbeten här.