Stopp för tunga lock!

3 december, 2019
Från och med januari 2020 tömmer vi inte enskilda avloppsanläggningar med tunga lock.

Som vi informerat om tidigare kommer vi från och med januari 2020 inte att tömma enskilda avloppsanläggningar med tunga lock. Rambo arbetar ständigt för att förbättra arbetsmiljön för våra chaufförer. Locket på anläggningen bara får väga upp till 15 kg. Mer information hittar du i broschyren ”Råd och regler för tömning av enskilt avlopp” där vi beskriver vilket ansvar du som fastighetsägare har vid tömning av ditt avlopp. Råden är enligt arbetsmiljöverkets regler och riktade satsningar pågår också nationellt. Det främsta arbetet innebär att arbeta bort långa slangdragningar och tunga lyft som krävs vid tunga brunns-/tanklock. För chauffören innebär långa slangdragningar och tunga lock arbetsmoment med hög belastning vilket kan leda till arbetsskador.

 

Läs mer om slamtömning och latrin