Sotenäs och Tanum! I februari tar vi över sophämtningen!

24 maj, 2019

1 februari 2020 börjar vi köra soptömningen i egen regi efter entreprenören SUEZ. I avvaktan på det nya insamlingssystemet kommer vi
att köra med de gamla bilarna och tömma dina nuvarande kärl/säckar på samma sätt som innan, så övergången förhoppningsvis blir smidig.