Snart tar Rambo AB över ansvaret för förpackningsinsamlingen

17 oktober, 2022
Enligt Regeringens beslut ska kommunerna ta över det operationella ansvaret för insamling av förpackningar den 1 januari 2024. Den fastighetsnära insamlingen ska vara i drift senast 1 januari 2027. Det innebär bland annat att Rambokommunerna kommer att införa fastighetsnära insamling (FNI) i samtliga ägarkommuner, och även ta över ansvaret för de befintliga återvinningsstationerna som finns placerade i kommunerna. Den 1 januari 2026 ska kommunerna även samla in förpackningsavfall separat i parker och på torg där det förekommer stora mängder förpackningsavfall.

Rambo står väl rustade inför denna förändring och arbetet är påbörjat sedan länge. Detta tack vara att Rambos ägarkommuner (Lysekils, Munkedals, Sotenäs och Tanums Kommun) och dess politiker har haft en god strategi gällande hållbarhetsfrågor och insett vikten och kraften med ett gott samarbete över kommungränserna. Rambo har under åren byggt upp en kompetent organisation och en bred produktportfölj som kan hantera de förändringar och de utmaningar som framtiden ger.

Ensam är inte stark. I takt med att lagstiftningen förändras ställs det allt större krav på kommunerna gällande miljöfrågorna/avfallsfrågorna och då är ett brett samarbete mellan kommunerna kanske viktigare än någonsin tidigare. Detta för att bibehålla den kompetens som krävs för att kunna följa lagstiftningen och ha en god kontroll på verksamheten. Sist men inte minst så blir det lägre kostnader för kommunerna då man till viss del delar på kostnaderna för den kompetens och delar av den infrastruktur som krävs för att hantera avfallet.

Den 1 januari 2022 gick det operativa och finansiella ansvaret för insamling och återvinning av tidningar och returpapper över till kommunerna. Denna verksamhet kunde övergå till Rambo med lätthet och dessutom till avsevärt lägre kostnader (ca.20 kr/hushåll/år) mot den kalkyl som tidigare tagits fram av Avfall Sverige (Ca.200 kr/hushåll/år). Detta tack vare att Rambo har den infrastruktur som krävs för att hantera materialet.

Nu har Regeringen äntligen fattat beslut om att kommunerna ska ta över insamling och sortering av förpackningar från hushållen. Kravet på att införa fastighetsnära insamling gör det lätt för hushållen att sortera rätt och mindre förpackningar går till förbränning. Detta gör att producenterna kan återvinna mer förpackningar vilket i sin tur minskar behovet av nya råvaror som gör att koldioxidutsläppen minskar. Beslutet ställer också kravet på att producenterna fortsatt ska finansiera insamlingen av förpackningar och det ska inte belasta hushållen ekonomiskt, vilket är positivt.

Även denna förändring kommer Rambo att kunna hantera på ett relativt smärtfritt sätt tack vara tidigare kloka politiska beslut och en god framförhållning i miljöfrågorna samt ett gott samarbete mellan kommunerna. Rambo ligger i framkant och har redan infört fastighetsnära insamling i Lysekils- och Munkedals Kommun med gott resultat. Sedan några månader tillbaka förbereds införandet av fastighetsnära insamling med fyrfackssystem i Sotenäs- och Tanums Kommun. Sotenäsborna beräknas få sina fyrfackskärl under hösten 2023 och Tanumborna hösten 2024. Fyrfacksystemet gör det enkelt för hushållen att sortera ut sina förpackningar och de material vi får in är väl utsorterat vilket underlättar för en god återvinning.

Det handlar om att ta till vara naturens resurser och efterlämna oss en god planet till kommande generationer. Om vi alla hjälps åt att se till att avfallet hamnar på rätt plats så får en trivsammare miljö och samtidigt minskar koldioxidutsläppen. En förutsättning för att vi ska lyckas med detta är att skapa förståelse och tillit till våra medborgare och sätta avfallsfrågan högt på agendan. Som vi ser det kommer det att krävas ännu större samarbeten i framtiden och även att Rambo som bolag bör utvecklas och fånga in fler kommuner under sina vingar. Rambo kan med sin kompetens och sin styrka hjälpa andra kommuner att bli bättre i sitt arbete med avfallsfrågorna. Tillsammans är vi starka!

 

Lars-Arne Staxäng Ordförande