September månads miljöhjältar!

12 september, 2017
Varje år gör vi en miljökalender där vi utser 12 miljöhjältar. September månads miljöhjälte är Grimslätts gård, ett ekologiskt jordbruk med inriktning på naturvård.

Grimslätts gård

Marcus och Sara Toreld

Gör: Driver Grimslätts Gård
Bor: Tanums kommun
Citat: ”Vårt mål med gården är att bedriva en hållbar matproduktion samt berika markerna och skapa största möjliga chans för liv till många olika arter”.

Vi har ett stort miljö- och naturintresse, och hållbara lösningar och kretslopp ligger oss varmt om hjärtat. Grimslätts Gård är ett ekologiskt jordbruk med inriktning på naturvård och vi föder upp får och köttdjur med amkor. Under vintern går djuren på lösdrift i ladugården, under maj månad är det fullt upp med lamning, sedan ska alla, både kor, kalvar, får och lamm ut på bete. Betesmarkerna ligger hemmavid runt gården men en del får och kor är på strandbete i skärgården, så kallat naturbete. Det är djur från oss som är naturvårdare inom Tjurpannans naturreservat.

Vi ville kunna arbeta och försörja oss med ekologiskt jordbruk som berikar naturen och ge djuren bästa förutsättningar för ett bra liv.
Vårt KRAV-märkta lammkött säljs via Scan och kaprifolkött och fårskinnsfällarna säljer vi via Vitlycke Hällristningsmuseum och Bohusläns Museum. När det blir några över säljer vi dessa via samarbete med gårdsbutiker i närheten eller personliga kontakter.

Våra utmaningar framåt är att hitta hållbara lösningar för ett hållbart jordbruk. Både för oss själva i vårt dagliga arbete, exempelvis att på ett hållbart sätt bekämpa de parasiter som angriper djuren, men också för allt jordbruk både i Sverige och globalt.