Så länge det finns avfall behövs Rambo

30 november, 2018
Vad man än gör, så uppstår avfall. Det är lika sant för kommuner och företag som för privatpersoner. Därför behövs Rambo. Allt det vi förbrukar och som vi kallar sopor, har vi som mål att istället omvandla till resurser. Här gäller verkligen inte ensam är stark alla behöver bidra.

Någonstans vet alla innerst inne vad som är rätt och fel – köp inte mer än du behöver, laga det som är trasigt och återvinn det som inte går att återanvända. Sedan kommer vardagen i fatt och det blir svårt att hålla fast vid sin inre kompass.
Därför tror vi på Rambo AB mycket på tex abonnemanget Hemsortering. Det ökar återvinningen och underlättar vardagen för den som vill vara miljöhjälte. Det finns inga sopor! Det är nu vi tillsammans skapar barnens framtid.

Rambo verkar i en stor region men har trots det en nära infrastruktur med fyra avfallsanläggningar och sju återvinningscentraler. Av det samlade aktiekapitalet i Rambo äger våra ägarkommuner Lysekil, Munkedals, Sotenäs och Tanum var sin fjärdedel.

Vision

Det finns inga sopor! Tillsammans skapar vi resurser för framtida generationer.

Ändamål

Rambo finns till för att möta behovet av en ekonomisk och miljömässig ändamålsenlig resurshushållning och avfallshantering. Bolaget ska tillhandahålla avfalls-, återvinnings- och miljötjänster med hög kvalitet och leveranssäkerhet till bästa möjliga kombination av miljönytta och konkurrenskraftiga priser.

Affärsidé

Rambo AB ska erbjuda kundanpassad och miljöriktig avfallshantering genom att ta emot, sortera, behandla och bidra till samhällsutveckling inom våra ägarkommuner.

Tillsammans för framtiden!