Plaståtervinning – viktigt för miljön

20 januari, 2023
På sista tiden har återvinning av plast uppmärksammats. Plast är komplext när det kommer till återvinning. Materialet används i ett stort antal olika produkter och består av ett stort antal olika typer vilka är olika lätta eller svåra att återvinna.

Alla plastförpackningar som Rambo samlar in via hemsortering, på återvinningsstationer och återvinningscentraler skickas till Svensk plaståtervinning. Våra kunders utsortering av plastförpackningar är grunden i en fungerande återvinning av plast. Det finns även lagkrav på att utsortering av förpackningar ska ske.

För de andra fraktioner av plast som sorteras på våra återvinningscentraler varierar det om återvinning är möjlig eller ej. Rambo skickar en betydande andel av plasten till materialåtervinning, men för alla typer av plast finns inte fungerade metoder för återvinning. Här arbetar Rambo kontinuerligt med att se på nya möjligheter för att öka andelen som kan återvinnas.

Vill du slänga en hel produkt i plast, så som pulka, stol, bord eller liknande, fundera därför gärna först på om någon i din närhet kan ha användning av den eller lämna den till vårt återbruk så behöver någon annan inte köpa en ny pulka. Den viktigaste åtgärden för att lösa samhällets plastproblematik är att minska tillförseln av ny plast.

Tack för att du sorterar!