Passersystem på återvinningscentraler

13 januari, 2021

Rambos styrelse har beslutat att ett inpasseringssystem ska införas vid samtliga återvinningscentraler i de fyra kommunerna Lysekil, Sotenäs, Munkedal och Tanum. Inpasseringssystemet planeras att införas under 2022.

Varje ägarkommuns respektive kommunfullmäktige beslutar om taxan. Rambo föreslår att det ska vara tolv fria besök per år och hushåll från en- och tvåbostadshus. För hushåll i lägenheter föreslås åtta fria besök per år. När de fria årliga besöken nyttjats är förslaget att varje besök därefter ska kosta 200 kronor per besök.  Enligt förslaget går det inte att spara outnyttjade besök från ett år och använda det nästa år. Företag kommer inte att ha några fria besök i det nya systemet, utan ska betala för varje besök som tidigare.

Rambo ser flera fördelar med att införa ett inpasseringssystem. Arbetsmiljön blir bättre för Rambos personal och en säkrare miljö och högre service för avlämnarna. Genom ett inpasseringssystem förhindras obehöriga från andra kommuner att släng sitt avfall och därmed belasta kollektivets taxor. Inpasseringssystem resulterar i högre andel betalande företag, vilket genererar högre intäkter. Färre transporter genererar mindre miljöpåverkan.