Ökad service för boende i Grebbestad under sommaren!

27 maj, 2019
Från midsommar till slutet av augusti kommer en tillfällig återvinningsstation att ställas upp vid Hagavallen, Havstenssundsvägen Grebbestad. Detta för att öka servicen vid källsortering för boende och besökande och minska trycket på ordinarie station. Samtliga stationer städas minst två gånger per vecka och töms oftast dagligen. Initiativet är ett samarbete mellan FTI AB, Rambo AB och Tanums kommun.

Tillfällig återvinningsstation vid Hagavallen, Grebbestad

Under sommarmånaderna kommer en tillfällig återvinningsstation att ställas upp på Hagavallen i Grebbestad. Detta för att öka servicen till boende och besökande och göra det enklare att lämna sina förpackningar och tidningar till återvinning.

”- Det är ett lyckat samarbete mellan Förpacknings och tidningsinsamlingen, Rambo Ab och Tanums kommun. Vi vill helt enkelt öka kapaciteten för källsorterat material i området under sommaren då vi har många människor på plats som så klart även under semestern vill göra rätt för miljön.” säger Mattias Nolblad, driftchef på Rambo AB.

Den tillfälliga återvinningsstationen kommer att placeras vid Hagavallen, Havsstenssundsvägen och finnas på plats från midsommar till slutet av augusti. Man ser detta som en satsning att minska trycket på den ordinarie återvinningsstationen. Samtliga återvinningsstationer städas minst två gånger i veckan och töms efter behov, i bland dagligen.