Nytt insamlingssystem i Sotenäs 2023

22 december, 2022
Under hösten 2023 införs ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall i Sotenäs på uppdrag av Sotenäs kommun. Systemet kommer att underlätta hemsorteringen av avfall och hanterar även förpackningar och tidningar. Det nya insamlingssystemet är redan infört i Lysekil och Munkedal.

Du som är villaägare kommer att få kärl baserat på framkomligheten till din fastighet och väg. Vi har i förväg varit ute och inventerat i Sotenäs för att se vart Hemsorteringsbilen kan komma fram.

Säg hej till dina nya kärl!

Beroende på framkomligheten till din fastighet finns det tre olika kärlkombinationer. Vi kommer att meddela dig vilka kärl du får under våren 2023.

  • Med Hemsortering kan du sortera upp till tio olika avfallsslag direkt i hemmet.
  • Med Mat- och Restavfall kan du sortera ut mat- och restavfall. Förpackningar och tidningar lämnas på återvinningsstation.
  • Med Kärlskåpet eller gemensamt kärl sorteras mat- och restavfall i två olika kärl. Förpackningar och tidningar lämnas på återvinningsstation.

Mer information kommer

Under februari kommer vi att skicka ut mer information hem till dig. Under våren kommer du att få besked om vilka kärl ditt hushåll kommer att få. Under oktober kommer vi att börja leverera de nya kärlen till dig, och du kan börja använda dem.

För mer information om det nya insamlingssystemet, besök:
hemsortering.nu

Håll även koll i brevlådan och på vår Facebook för information om det nya insamlingssystemet!