Information om personuppgiftsincident Google Analytics

10 mars, 2021
Vi vill uppmärksamma våra webbplatsbesökare om att en personuppgiftsincident inträffat. Incidenten är åtgärdad och rapporterad till Integritetsskyddsmyndigheten.

Efter att Ekot/SR P4 har granskat 500 myndigheters webbplatser och hur de använder Google Analytics har vi på Rambo kontrollerat våra inställningar i verktyget. Kontrollen visade att Rambo inte aktiverat funktionen för anonymisering av IP-adresser. Vi agerade direkt när detta blev känt och felet är nu åtgärdat. Google Analytics är fr.o.m. 8 mars 2021 helt bortplockat från rambo.se under översyn av statistikverktyg och rutiner kring sådana.

Eftersom Rambo använt sig av verktyget, och i vår information om kakor (cookies) anger att vi avidentifierar alla IP-adresser i Google Analytics, vill vi på detta vis uppmärksamma webbplatsbesökare på incidenten. Vi har rapporterat incidenten till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) den 8 mars 2021.

Vi kan konstatera att uppgifter har hanterats på ett sätt som vi inte har avsett och beklagar detta.

Google Analytics

Google Analytics är ett digitalt verktyg för webbanalys framtaget av Google och är ett av de vanligaste verktygen som används för att samla statistik på hemsidor. Rambo har använt Google Analytics för att kunna följa utvecklingen av antalet besökare på rambo.se.

IP-adress

En IP-adress är ett nummer som används som adress på internet.

En IP-adress tilldelas enheten av internetleverantören och behövs för att kunna använda internet. Med hjälp av IP-adresser kan datorer och mobila enheter på internet känna igen och skicka webbplatser eller tjänster mellan varandra.