Information om fakturautskicket

29 november, 2023
Nu i nov/dec skickas fakturorna ut. Nedan kan du läsa om förändringarna för din kommun.

Tanum

Grundavgiften höjs fr.o.m. 2024-01-01 med 398 kr/år för villor och fritidshus, och 120 kr/år för flerbostadshus per lägenheten

Avgifterna för verksamheter sänks med cirka 4%

Avgifterna för slamtömning höjs med 4%

Övriga avgifter höjs med avfallsindex 5,2%

 

Sotenäs och Munkedal

Renhållningstaxan höjs enligt avfallsindex med 5,2% förutom avgifterna för slamtömning som förblir oförändrade

Om du har fritidsabonnemang i Sotenäs, så har det skett ytterligare förändringar i din fakturering – läs mer här.

Grundavgiften för Sotenäs höjs från 2023-10-01.

 

Lysekil

Oförändrade avgifter