Rambos anläggningar får inte längre vara mellanlagringsstationer för glas från Återvinningsstationer beroende på omständigheter Rambo inte kan råda över. Det innebär samtidigt att vi tvingas ta bort glasigloos från våra Återvinningscentraler och hänvisa privatpersoner till de Återvinningsstationer som finns i våra kommuner.

 För våra företagskunder som själva tidigare kört in glas på anläggningarna, gäller att kontakta Magnus Sundberg 0523-65 27 77, för vidare rådgivning om andra lösningar.