Förändrade möjligheter att lämna glasförpackningar på Återvinningscentraler hos Rambo

5 oktober, 2020

Glasförpackningar, t.ex. flaskor och burkar, omfattas av producentansvar och samlas in likt andra förpackningar främst på återvinningsstationer.

Återvinningstationer är producenternas system för att samla in förpackningar och returpapper som sedan återvinns. Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI AB, ansvarar för att förpackningar samt tidningar samlas in och återvinns medan Svensk Glasåtervinning har glasproducenternas uppdrag att genomföra insamling och återvinning av glasförpackningar. Det är FTI som har huvudansvaret för återvinningsstationerna och hur dessa sköts.

Rambo arbetar på entreprenad åt FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen och hämtar avfallet i våra fyra ägarkommuner Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanum.

De som har hemsortering* kan sortera ut sina förpackningar på sin fastighet eller i nära anslutning därtill. I framtiden kommer även återvinningstationerna att finnas kvar för de som inte har möjlighet till hemsortering* eller har skrymmande förpackningar.

*Fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper finns i flera kommuner och det är också ett insamlingssystem som ökar. Rambo har infört sådant insamlingssystem, så kallat Hemsortering i fyrfackskärl i Lysekils och Munkedals kommuner. Planeringen var att Hemsortering också skulle införas i Sotenäs och Tanums kommuner de närmaste åren. Ett införande som nu skjuts fram ett par år. Det är regeringens ändrade förordningar och myndigheters beslut om producentansvar för förpackningar och returpapper som är orsaken.

Möjlighet till att lämna vissa förpackningar kan också finnas på kommunernas återvinningscentraler, men inte för all framtid. Kraven ökar på att kommunerna ska utöka antalet fraktioner, det vill säga grupperingar av material, på återvinningscentralerna. Då kommer det inte att finnas plats på alla återvinningscentraler för att samla in producenternas förpackningar. Rambo ansvarar för ägarkommunernas återvinningscentraler dit hushållens grovavfall kan lämnas .

Du som kommuninvånare kan avyttra dina glasförpackningar vid de i kommunen iordninggjorda Återvinningsstationerna (ÅVS), som finns för detta ändamål. Varje kommun har flertalet Återvinningsstationer. Du finner din närmaste återvinningsstation här.

För företagskunder som själva tidigare kört in glas på anläggningar, kontakta Magnus Sundberg 0523-62 27 77 för rådgivning om andra lösningar.