Hogenäs ÅVC får förlängd infart

27 oktober, 2021

Till våra besökare på Hogenäs! För att öka trafiksäkerheten och minska risken för bilköer på väg 872 har vi förlängt infarten till återvinningscentralen med en extra passage. Detta innebär att du direkt efter avfarten från väg 872 svänger höger istället för vänster när du ska lämna avfall på ÅVC Hogenäs. Med några meter extra hoppas vi kunna göra Hogenäs väldigt mycket tryggare.