Ny taxekonstruktion för tömning av enskilda avlopp i Lysekil

2 april, 2023
Taxekonstruktionen vid tömning av enskilda avlopp har inför 2023 förändrats så att Lysekils renhållningstaxa fått samma principer som övriga ägarkommuner.

Förut hade Lysekil olika avgifter per tömning beroende på typ av anläggning, slamavskiljare på 0-4 m3 kostade 1 009 kr, slamavskiljare på 4,1-8 m3  och minireningsverk kostade 1 053 kr, sluten tank kostade 1 068 kr och fettavskiljare kostade 1 354 kr. I övriga ägarkommunerna är det samma tömningsavgift, per tömning, oavsett typ av anläggning. Behandlingsavgiften är fortfarande den självkostnad per m3 som LEVA fakturerar oss när vi lämnar slammet på deras reningsverk.

Utöver denna justering så har renhållningstaxan höjts med två separata index, slamtjänsterna har höjts med avfallsindex 15,6% och övriga tjänster med 11,1%.

Se fullständig renhållningstaxa här.