Sista juni flyttas Återvinningsstationen i Fiskebäckskil till  informationsskylten innan avfarten mot Fiskebäckskil.