Årsredovisning 2023

8 mars, 2024

Nu finns Rambos årsredovisning för 2023 på hemsidan. Du hittar den under Rambo/Finansiella rapporter eller genom att klicka här.

I årsredovisningen kan du bl.a. läsa om Rambos ekonomiska resultat för 2023, mål och måluppfyllelse, våra avfallsmängder samt viktiga händelser och projekt under året. Exempel på detta är införandet av ett nytt passersystem på återvinningscentraler, hemsortering och matavfallsinsamling för att möta nya lagkrav. Dessutom genomfördes digitalisering och modernisering av arbetsflöden, miljöskyddsåtgärder såsom byggandet av dagvattendammar för att minska lakvattenpåverkan, samt samhällssamarbete genom återbruk av material för att skapa cykelhus och växthus.