Frågor & Svar – Passersystem

Så fungerar det nya passersystemet

Varför inför vi egentligen passersystem på våra återvinningscentraler? Hur kommer det fungera? Vad har det med avfallstrappan att göra? Och hur påverkar det dig som kund? Här hittar du svaren på flera av de vanligaste frågorna kring passersystemet som träder i kraft i början av 2023.

Sök frågor och svar i chatten

Varför behövs ett passersystem?

  • Ett passersystem löser många problem. Nedan hittar du några exempel:
    Säkrare vistelsemiljö för våra medarbetare och besökare.
  • Positiv klimatpåverkan (bland annat genom minskade transporter).
  • Bättre service och administration.
  • Minskade stölder (av maskiner och värdefulla material)
  • Rättvis betalning. (Vi kan nu kontrollera att exempelvis företag eller besökare från andra kommuner gör rätt för sig)
  • Färre hot och våldsamma situationer.

Hur kan passersystemet hjälpa oss att klättra på avfallstrappan?

Avfallstrappan är en hållbarhetsmodell för samhällets hantering av avfall.  I dag har vi kommit långt från det lägsta steget: deponi – alltså att gräva ned vårt material. Men det är fortfarande en lång bit till toppen. En viktig del av avfallstrappan som Rambo arbetar med handlar om att spara på naturens resurser genom att sortera ur och återvinna material. Vi arbetar också med att skapa möjlighet att återbruka saker som annars ska kastas.

Du som vill veta mer, läs vidare om avfallstrappan här

Genom att göra plockanalyser av det material som kastas på våra återvinningscentraler har vi märkt att en stor del av det brännbara avfallet utgörs av förpackningar. Det betyder att det avfall som hade kunnat återvinnas istället eldas upp. Genom att införa passersystem på våra återvinningscentraler hoppas vi bland annat att våra besökare planerar sin återvinning bättre – och att man i första hand nyttjar sin närmsta återvinningsstation för sortering av förpackningar, istället för att åka direkt till återvinningscentralen. På så sätt sparar vi både energi och resurser.

Gör det nya passersystemet att det blir svårare att slänga avfall?

Nej, det kommer inte bli svårare att slänga ditt avfall (allt som krävs för att komma in på din ÅVC är en snabb registrering av ditt körkort eller passerkort). Däremot hoppas vi att det begränsade antalet besök kommer att uppmuntra till en mer effektiv och genomtänkt återvinning. Vi hoppas till exempel att man samlar på sig en större mängd skräp innan man besöker oss. Att besöka sin ÅVC allt för ofta leder till onödiga transporter och ökad mängd koldioxidutsläpp. Dessutom är det inte allt som behöver kastas på återvinningscentralen. De flesta förpackningar ska till exempel slängas på din närmsta återvinningsstation, så att de sedan kan återvinnas och bli till nya förpackningar.

Hur fungerar passersystemet?

Passersystemet innebär att du vid infarten kommer att mötas av en bom. Vid bommen kommer du att som abonnemangsägare få legitimera dig med körkort, alternativt RFID-kort (du som saknar svenskt körkort eller driver en verksamhet kan ansöka om detta via oss). Varje abonnemangsägare och lägenhet/bostadsrätt, kommer att få ett begränsat antal besök per år (antalet beslutas av kommunfullmäktige i varje kommun (förslag: är 12 besök per villahushåll/fritidshus samt 8 besök per lägenhet/bostadsrätt). Avgiften per överstigande besök är 200 kronor. (enligt 2023 års prisläge)

När börjar passersystemet gälla?

Systemet kommer att installeras runt om på våra återvinningscentraler under 2022. Under detta år kommer de kostnadsfria besöken att vara obegränsade. Systemets fulla räckvidd och det eventuellt begränsade antalet besök kommer börja gälla fr o m den 1 januari 2023. När bom och terminal är monterade på den ÅVC som du besöker krävs att du identifierar dig vid besök för att öppna bommen (gäller för de Rambo invånare som har sopabonnemang).

Hur gör jag om jag vill beställa ett passerkort?

Du beställer ditt passerkort genom att logga in på Mitt Rambo på vår hemsida. Obs! Beställ ditt passerkort i god tid. Du kan hämta ut kortet tidigast 5 arbetsdagar efter beställning. Du hämtar kortet på den ÅVC du väljer vid beställning. Det första kortet är gratis. Men skulle det komma bort kostar ett nytt kort 200 kr (enligt 2023 års prisläge).

När kan jag börja ansöka om passerkort?

Du kan beställa ditt passerkort på Mitt Rambo redan idag. Du når Mitt Rambo via rambo.se, uppe i högra hörnet. Det kommer också en broschyr i brevlådan med all information. Verksamheter ansöker via blankett.

Är det möjligt att beställa fler än ett passerkort?

Nej, ett hushåll kan endast ha ett passerkort. Däremot kan du såklart beställa ett nytt mot en avgift på 200:- (enl. 2023 års prisläge) om du tappat bort ditt kort.

Vad händer om jag tappat bort mitt passerkort?

Om du tappat bort ditt passerkort kan du få ett nytt av oss. Kostnaden är 200 kronor inklusive moms. (2023 års prisläge). Det gamla kortet spärras.

Vad gör jag som abonnemangsägare, om jag inte har möjlighet att identifiera mig?

Om du inte kan identifiera dig med exempelvis legitimation eller RFID-kort går det bra att betala för ditt besök via betalkortsterminal eller Swish. I sådant fall får man hämta rätt identifikation eller betala besöket i enlighet med gällande prislista för den fordonskombination man avser besöka ÅVC med.

Hur gör jag om jag vill slänga avfall som företagare?

Precis som privatpersoner, så måste du identifiera dig vid infart. Detta gör du med hjälp av ett passerkort kopplat till ditt företag. Du beställer kortet från oss. Om du redan har ett företagskort går det även bra att använda detta. Företagskunder debiteras alltid enligt gällande prislista beroende på fordonskombination.

Varför ska det kosta pengar att återvinna?

Att ta hand om avfall är kostsamt. Dels kostar infrastrukturen, maskiner, containrar och personal. Dels är många avfallsslag dyra att bli av med (exempelvis det avfall som går till förbränning).

Men att vi begränsar antalet gratisbesök beror inte på att vi vill tjäna pengar. Snarare handlar det om att ge våra besökare en anledning att planera sina besök bättre och inte åka till återvinningscentralen i onödan. Kanske kan du rent av planera ditt besök tillsammans med en granne. Då sparar du både tid och energi. På så sätt kan vi också bidra till att minska transporterna (som är ett nationellt och regionalt mål) och de miljöskadliga koldioxidutsläppen.

Genom att låta utomstående besökare och företag betala för det avfall de slänger på återvinningscentralen belastas vi inte med den kostnad som uppstår när vi tar hand om avfallet kostnadsfritt.

Berörs allt avfall av antalet fria besök?

Nej, farligt avfall, elavfall och vitvaror lämnas utan att dra ifrån på dina fria besök. Om du bara skall slänga någon eller några av dessa varor skall du kontakta personalen på återvinningscentralen innan du åker in (via knapp på terminalen). Obs! Detta gäller inte farligt byggavfall som asbest och tryckimpregnerat virke.

Kommer jag som abonnemangsägare fortsatt behöva betala för något avfall inne på Återvinningscentralen?

Nej, enda gången som abonnemangsägare behöver betala är när de fria besöken är slut och man vill nyttja Återvinningscentralen ytterligare gånger. Avgift för överskridande besök är 200:-/besök (förslag).

Kommer jag som abonnemangsägare att behöva betala för något avfall inne på Återvinningscentralen (ÅVC)?

Fr o m 1 Januari 2023, när det nya passersystemet införts, kommer hushållens grovavfall (lösöre) att kunna lämnas avgiftsfritt för privatpersoner på våra ÅVC:er, inom ramen för de föreslagna fria besöken (12 st/år för villa och 8 st/år lägenhet).

Nytt fr om 1 januari 2023 är att hushållens bygg- och rivningsavfall som uppstår i icke yrkesverksamhet (privatpersonen själv renoverar, reparerar, bygger till osv. ) kommer att kunna lämnas avgiftsfritt på ÅVC av privatpersoner inom ramen för de fria besöken, verksamheter som kör in på ÅVC får betala för besöket.

Vid alla besök kommer besökaren att dra sitt körkort/passerskort för att använda sina fria besök (förslag) eller betala för de tillfällen som övergår de fria besöken.

Kommer mina fria besök att räcka?

Ja, enligt kontakter med andra kommuner, så har det visat sig att de kommuner som infört passersystem har ett besökssnitt på 4-6/år. Utan ett passersystem är antal snittbesök betydligt högre men med lika stora avfallsvolymer, vilket tyder på mindre mängder per besök fast fler körda mil.

Gäller kortet för fria besök på alla era Återvinningscentraler, kan jag använda det utanför min egen kommun?

Du kommer att kunna åka till vilken Återvinningscentral i Rambos ägarkommuner (Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanum) som passar dig, för att besöka någon av våra 7 st Återvinningscentraler.

12 fria besök/år (förslag för villa/fritidshus) gäller totalt för ett renhållningsabonnemang, oavsett var du som kund avser besöka någon av Rambo´s Återvinningscentraler.

Ökar nedskräpningen när man inför passersystemet?

Vid kontakt med andra kommuner som infört passersystem, så är deras erfarenhet att dumpning av avfall i deras kommuner ej har ökat efter att man infört passersystem.

Att slänga skräp i naturen är olagligt och dumpar du ditt avfall begår du ett miljöbrott.

Måste jag bo i en Rambo–kommun för att få besöka era återvinningscentraler?

Nej, du är såklart välkommen att besöka oss var du än bor.

Avgift för besökare från icke Rambo kommun:

Besökare från annan kommun än Rambo kommun (som inte innehar sopabonnemang/är folkbokförd i Rambo kommun) skall betala för sitt besök i enlighet med gällande prislista för den fordonskombination som man avser besöka Rambo ÅVC med. Se vår prislista på vår hemsida (för företag, besök återvinningscentral).

Var kan jag vända mig om jag har ytterligare frågor?

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att mejla eller ringa vår kundtjänst:

kundservice@rambo.se

0523 – 66 77 00

Du kan också vända dig direkt till någon av våra större ÅVC:er:

Tanums Kommun: Tyft ÅVC (tyft@rambo.se) 0523-66 77 00

Sotenäs Kommun: Hogenäs ÅVC (hogenas@rambo.se) 0523-66 77 00

Lysekils Kommun: Sivik ÅVC (sivik@rambo.se) 0523-66 77 00

Munkedals Kommun: Hästesked ÅVC (hastesked@rambo.se) 0523-66 77 00