Passersystem på alla våra ÅVC:er – en investering för miljö och säkerhet

Under 2022 införs passersystem på alla våra återvinningscentraler. Orsaken är att vi vill förbättra säkerheten. effektiviteten, och administrationen kring vår avfallshantering. Dessutom har passersystem sedan tidigare en dokumenterad positiv effekt på klimatet. Nedan kan du läsa mer om passersystemets alla konsekvenser och fördelar.

Varför ett passersystem? 

Som kund kan det vara svårt att till en början se fördelarna med ett passersystem, och det är inte så konstigt. Hur kan en bom ses som något annat än en begränsning? Men faktum är att ett passersystem löser flera problem samtidigt – både för dig som besökare och för oss som jobbar med återvinning. Nedan hittar du några exempel: 

  • Säkrare vistelsemiljö för våra medarbetare och besökare. 
  • Positiv klimatpåverkan (genom minskade transporter). 
  • Minskade stölder (av maskiner och värdefulla material) 
  • Rättvisare betalning. (Vi kan nu kontrollera att exempelvis företag eller besökare från andra kommuner gör rätt för sig, vilket innebär att kostnaderna blir lägre och att din taxa inte behöver höjas på grund av obehöriga besök.) 
  • Färre hot och våldsamma situationer. 
  • Effektivare administration. 
  • Förbättrade möjligheter att samla statistik.

Vad innebär det nya systemet för dig som besökare? 

Rent praktiskt innebär passersystemet att du som abonnemangsägare (privathushåll) vid ankomst till någon av våra återvinningscentraler i Munkedal, Lysekil, Tanum eller Sotenäs möts av en bom där du får legitimera dig. Som privatperson legitimerar du dig antingen via ID-handling (t.ex. körkort) eller ett RFID-kort som du får av oss på Rambo (om du saknar körkort eller vissa utländska körkort som inte fungerar). Som företagare legitimerar du dig endast via RFID-kort. Därefter öppnas bommen och du kan köra in till en säker och kontrollerad återvinningscentral, där vi nu kan hjälpa dig i högre grad än vi kunnat innan. 

Det är endast abonnemangsägaren och företag med RFID-kort, som kan identifiera sig vid besök på våra återvinningscentraler. Om du vill ge fler personer åtkomst, i ditt hushåll eller i ditt företag, kommer du att kunna ansöka om detta via vår webb.  

Under hela år 2022 kommer antalet kostnadsfria besök per abonnemangsägare att vara obegränsat, företag betalar enligt gällande prislista. Men från den 1/1 2023 kommer gratisbesöken per abonnemangsägare att vara begränsade till det antal som kommunfullmäktige beslutar (förslaget är 12 besök per år i villa samt 8 besök per år i flerfamiljsboende). För den abonnemangsägare som önskar fler besök, tillkommer en avgift per besök (förslaget är 200 kronor inklusive moms). Denna avgift gäller även för besökare utan abonnemang samt besökare från utomstående kommuner. Företagskunder debiteras alltid enligt gällande prislista beroende på fordonskombination.  

Varför ska du betala när du förbrukat dina fria besök?

Det kan vara bra att känna till att i många kommuner som har ett begränsat antal besök till ÅVC använder hushållen i snitt ca. 5 besök per år. Ur det perspektivet är 12 fria besök väl tilltaget och de som har fler än 12 besök per år är storkonsumenter och då faller det sig mer rättvist att de kunderna ska betala efter det 12:e besöket.

Det kan låta konstigt att ett renhållningsbolag som lever på sina kunders vilja att sopsortera begränsar antalet fria besök. Vill vi inte uppmuntra folk att återvinna? Självklart vill vi det. Men i det här fallet handlar det inte om att få våra kunder att slänga mindre avfall, utan om att minska antalet bilresor och öka andelen välplanerade besök till våra ÅVC:er. Vi vill att våra invånare tänker till en extra gång innan de besöker oss, och att de kanske rentav planerar besöket tillsammans med en vän eller granne. Passersystemet är alltså inte ett sätt för oss att tjäna pengar, Rambo får inte ta ut någon vinst på sitt avfall och ett eventuellt överskott ska gå tillbaka till renhållningskollektivet. Det handlar om att ge oss alla en knuff i rätt riktning och minska miljöpåverkan.

Testanläggning på Hästesked 

Innan passersystemet börjar gälla kommer det att testas på Hästesked i Munkedals Kommun. Den största förändringen är att Hästesked fått en ny infart till återvinningscentralen (bredvid den tidigare infarten) och att det där kommer installeras en terminal med bommar. Vid ankomst identifierar sig besökaren via en display. Efter prövningstiden kommer terminaler och bommar att installeras på övriga återvinningscentraler. Hästeskeds återvinningscentral kommer att kunna besökas av samtliga invånare och företag inom Rambo-kommunerna, utifrån ovan beskrivning avseende identifikation.