Nytt avfallssystem för villaägare i Munkedal!

Se mer
Nyhet!

Ett enklare och bättre system att hantera dina sopor.

Under 2019 kommer det att ske förändringar i systemet att sortera och samla in dina hushållssopor. Detta görs för att kunna erbjuda dig som boende i Munkedal bättre service, möta nya krav på god arbetsmiljö och för att nå Sveriges miljömål. Här på sidan hittar du allt du behöver för att göra ditt val av sopabonnemang. Information skickas även ut per post. Valet av sopabonnemang ska ske senast 12 april.

Vad blir skillnaden?

De stora nyheterna för dig som boende är abonnemanget Hemsortering och utsortering av matavfall. Med Hemsortering slipper du att åka till återvinningen med förpackningar av metall, glas, papper och plast samt tidningar, ljuskällor och småbatterier. Det insamlade matavfallet kommer att användas till produktion av biogas och biogödsel. För att undvika missade tömningar byts gamla soptunnor ut till moderna sopkärl med ID-märkning och sopbilarna utrustas med ett digitalt interaktivt kartsystem.

Tidsplan

Det nya insamlingssystemet införs i Munkedals kommun under 2019. Fram tills att du får nya kärl kommer sophämtningen att flyta på som vanligt. Under Frågor & svar, längst ner på sidan, har vi samlat mycket information. Känner du dig osäker så är det bara att höra av dig till oss!

Februari - Hej sopkärl
februari

Titta på de nya sopkärlen

Stationär utställning av kärl och abonnemang på Medborgarcentrum och Hästeskeds återvinningscentral.

Februari - info i brevlådan
februari

Infotidning i din brevlåda

Läs om det nya insamlingssystemet och vad det innebär för dig. Tidningen skickas till berörda hushåll i Munkedals kommun.

Mars - valpaket skickas ut
mars

Ditt valpaket skickas ut

Valpaket med användarnamn och lösenord för abonnemangsval landar i din brevlåda.

Mars - valturné startar
mars

Valturnén startar på Torget

Vi kommer och träffar dig 23 mars Munkedals Centrum, 27 mars Dingle, 30 mars Hedekas och 3 april Hällevadsholm. Läs mer »

April - Sista dag för abonnemangsval
april

Sista dag att göra ditt val

Sista dagen för att göra ditt val av sophämtningsabonnemang. Gör ditt val här »

Oktober - Leverans av kärl
oktober

Säj hej till dina nya sopkärl

Dina nya sopkärl levereras och du kan börja använda dem. Gamla kärl hämtas och lämnas till återbruk/återvinning.

Sortera alla sopor hemma, så tar vi hand om resten.

metallförpackning pappersförpackning restavfall tidningar ofärgat glas glodlampa ketchup matpåse batterier färgat glas
färgat glas färgat glas färgat glas färgat glas

Kärl 1: Tidningar, metallförpackningar, matavfall och restavfall.
Kärl 2: Förpackningar av plast, papper, ofärgat och färgat glas samt småbatterier och ljuskällor.

94% nöjda kunder

Hemsortering är bäst för miljön och ger nöjdast kunder.

Abonnemanget Hemsortering innebär att allt hushållsavfall sorteras hemma i två kärl med plats för totalt tio olika avfallsslag. Avfallet hämtas och fraktas sedan till återvinning.

Hemsortering är bäst för miljön och ger nöjdast kunder. Abonnemanget innebär att allt hushållsavfall sorteras hemma i två kärl med plats för totalt tio olika avfallsslag. Avfallet hämtas och fraktas sedan till återvinning. En nationell kartläggning av Sveriges kommuner visar att i de över 50 kommuner som har infört Hemsortering, lämnar de boende över 50 % mer avfall till återvinning per person och år. I 2018 års kundundersökning i Lysekils kommun bland de som har Hemsortering var 94% nöjda eller mycket nöjda med abonnemanget.

Hemsorteringsbilen

Hemsorteringsbilen blandar inte soporna.

Hemsorteringsbilen ser likadan ut på utsidan men är specialgjord och har fyra separata fack inuti. När bilen tömmer hemsorteringskärlet hamnar respektive material i rätt fack och blandas inte. Det är viktigt att det källsorterade materialet du lämnar till oss i ditt sopkärl hålls separerat hela vägen till omlastning för vidare återvinning.

Välj mellan tre abonnemang:

Hemsortering i fyrfackskärl
Bäst

Hemsortering

Du sorterar hushållsavfallet i två fyrfackskärl. Avfallet hämtas sedan och fraktas till återvinning.

Sorterat mat- och restavfall
Bra

Sorterat mat- och restavfall

Mat- och restavfall sorteras i två olika kärl. Förpackningar och tidningar lämnar du själv till återvinning.

Blandat mat- och restavfall
Dyrt

Blandat mat- och restavfall

Mat- och restavfall läggs osorterat i kärlet. Förpackningar och tidningar lämnar du själv till återvinning.

Hemsortering Sorterat mat- och restavfall Blandat mat- och restavfall
Antal kärl 2 st (för 10 st olika avfallsslag) 2 st (matavfall och restavfall) 1 st
Sortering Två fyrfackskärl, plus elbox.

Kärl 1: matavfall, restavfall, tidningar, metallförpackningar

Kärl 2: ofärgade/färgade glasförpack¬ningar, pappers- och plastförpackningar, småbatterier och ljuskällor.
Två enkelkärl, ett för matavfall (brunt) och ett för restavfall (grått).

Obs! Förpackningar av metall, papper, plast, glas och tidningar, småbatterier, ljuskällor lämnas fortsatt på återvinningsstationen/centralen.
Du sorterar inte ut ditt matavfall utan lägger det tillsammans med restavfallet.

Obs! Förpackningar av metall, papper, plast, glas och tidningar, småbatterier, ljuskällor lämnas fortsatt på återvinningsstationen/centralen.
Förutsättning Sopkärlen måste placeras vid farbar väg för hemsorteringsbil. - -
Tömning Kärl 1: Töms varannan vecka, året runt.
Kärl 2: Töms var fjärde vecka, året runt.
Båda kärlen töms varannan vecka året runt. Kärlet töms varannan vecka året runt.
Kompostering OK, om du anmält till miljönämnden. Egen kompostering av matavfall är ok om du anmält till miljönämnden. Du kan tacka nej till det bruna matavfallskärlet när du väljer abonnemang. Nej.
Storlek Volym: 370 liter per kärl
H: 110 cm
B: 77 cm
D: 81 cm
Volym: 140 liter per kärl
H: 107 cm
B: 50 cm
D: 55 cm
Volym: 190 liter
H: 107 cm
B: 56 cm
D: 70 cm
Taxa
(inkl. grundavgift 1600 kr)
Helårsboende: 3 400 kr/år
Fritidsboende: 3 000 kr/år
Helårsboende: 3 400 kr/år
Fritidsboende: 3 000 kr/år
Helårsboende: 4 900 kr/år
Fritidsboende: 4 500 kr/år

Alla abonnemang kan delas av upp till tre hushåll efter att ni gjort en gemensam anmälan. Läs mer här »

För att välja abonnemanget Hemsortering måste sopkärlen placeras vid en väg som är farbar för Hemsorteringsbilen. Läs mer här »

Har du väldigt lite restavfall, kan du anmäla att du önskar hämtning bara var fjärde vecka på restavfallet. Läs mer här »

Gemensamt kärl

Gemensamt kärlskåp – När du inte kan ha eget kärl

Om du bor i ett område där det av olika skäl inte går att nå ditt kärl med sopbilen kommer du tillsammans med dina grannar få tillgång till gemensamma kärl eller kärlskåp som är placerat i närområdet. Du kan välja på abonnemangen Sorterat mat- och restavfall samt Blandat mat-och restavfall. Förpackningar och tidningar lämnas fortsatt på återvinningsstationen-/centralen.

Dela med grannen

Dela kärl och abonnemang med grannen?

Ja, upp till tre hushåll kan efter gemensam anmälan till Rambo dela kärl. Varje hushåll betalar då grundavgift (1 600 kr/år) samt delad hämtningsavgift (beror på abonnemang). För att få dela abonnemang ska fastigheterna antingen ligga i varandras närhet eller så ska kärlen ha samma anvisade uppställningsplats. Hushållens totala avfall måste rymmas i kärlet och samtliga hushåll måste ha samma abonnemangstyp. Gör era abonnemangsval var för sig. Inkom sedan med en anmälan om delning senast 10 maj. Detta gäller även för dig som redan idag delar abonnemang. Läs mer här

Så här gör du ditt val:

Steg 1

Steg 1: Läs igenom tidningen du fått med posten.

Steg 2

Steg 2: Valpaket med personlig inloggning.

Steg 3

Steg 3: Klicka och välj abonnemang online.

I mitten av mars får du ditt valbrev med användarnamn och lösenord, samt information kring de abonnemangsval du kan göra. Sista dag för att göra ditt val är fredag 12 april. Valet är bindande fram till januari 2020. Gör du inget val får du automatiskt abonnemang med utsortering av matavfall, och där det är möjligt abonnemanget Hemsortering.

Klicka och gör ditt val!

Obs! Sista dag för att välja abonnemang är 12 april.

88%

Din soptunna - vår arbetsmiljö.

Med det nya insamlingssystemet tar vi stora kliv för arbetsmiljön för våra sophämtare. Därför ser vi samtidigt över placeringen av kärlen inför tömning. I abonnemangsavgiften ingår dragväg om upp till 2,5 meter in på tomt från väg där sopbilen kan stanna och kärlen ska stå vända så att våra sophämtare på ett smidigt sätt kommer åt handtagen utan att behöva lyfta eller trixa. Läs mer »

Vanliga frågor & svar

Du kan börja använda kärlen när du fått dem.

Vi kommer att köra ut kärl till dig under oktober-december. Mer information kommer. Den nya abonnemangsavgiften börjar gälla från och med januari 2020.

När det är dags för dig att göra ett val av abonnemang får du information i god tid hem i din brevlåda. Munkedalsborna får sitt valmaterial under våren 2019.

Det nya insamlingssystemet för villa- och fritidshusens sopor kommer att genomföras kommun för kommun under 2016-2022, där Lysekil redan är infört och Munkedal införs under år 2019. Därefter kommer Sotenäs att införas under år 2020 och Tanum införas i två etapper 2021-2022.

Du får information hem i brevlådan inför och när det är dags för dig att välja abonnemang. Vi kommer att göra vårt yttersta för att hjälpa till i övergången till det nya systemet men ber om tålamod. Vänta gärna med frågor om kärlplacering etc. tills vi kommer till din kommun och har kartlagt framkomligheten i området. Tills dess att förändringen kommer till dig fortsätter sophämtningen som vanligt enligt nuvarande insamlingssystem.

Fakta:

Hemsortering och papperspåse för matavfallet är bäst därför att:

  • Man slänger mindre mat.
  • Man slänger färre sopor.
  • Man sorterar ut 40 % mer förpackningar och tidningar till återvinning.
  • Man sorterar matavfall rätt och lika bra som vid brunt separat kärl.
  • Matavfallet sorteras bäst vid användning av papperspåse.

HEMSORTERING I FYRFACKSKÄRL ÄR BÄST ENLIGT NATIONELL KARTLÄGGNING

Branschorganet Avfall Sverige har gjort en kartläggning (maj 2017) av insamlingssystem för hushållsavfall bland Sveriges kommuner. Resultatet visar att det system du har avgör hur mycket förpackningar och matavfall du sorterar ut från soppåsen. Sammanställningen visar att Hemsortering i fyrfackskärl är bäst, näst bäst är insamling i två separata kärl för matavfall och restavfall och sämst är insamling till optisk sortering. Kartläggningen stödjer helt det beslut som Kommunfullmäktige har tagit om framtida insamlingssystem i våra kommuner.

73 % av soporna, som idag förbränns, går att återvinna.

Ett villahushåll producerar idag i genomsnitt 7.2 kg sopor per vecka. Av dessa är 3.8 kg matavfall, 1.5 kg förpackningar/tidningar och 1.7 kg är brännbart avfall. Hela 73 % av det som eldas upp kan återvinnas med stora vinster för både miljö och ekonomi. Undersökningen som gjorts nationellt stämmer fullt överens med de lokala plockanalyser Rambo själva har gjort på hushållens avfall i Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanum.

Nej, det behöver du inte. Men när uppehållet avslutas måste du göra ett val för att få ut nya kärl. Kontakta kundservice när det blir dags.

Även om du har uppehåll i sophämtningen utgår en grundavgift. Den börjar debiteras 1 januari 2020.

Nej. Det abonnemang som du valt kommer att kunna ändras först i januari 2020. Detta beror på att ditt val bland annat ligger till grund för beställning av kärl och planering hos underentreprenör.

Vid ändring av abonnemang tas en avgift ut enligt gällande renhållningstaxa. Avgiften ska täcka kostnader för hemtag och tvätt av gamla kärl, köp, montering och utsättning av nya kärl.

Du kanske har fler än två bostadshus på din fastighet? Varje fastighetsbeteckning får ha två bostadshus på ett sopabonnemang. Har du fler än två bostadshus får övriga hus egna abonnemang. Upp till tre hushåll kan dela abonnemang och kärl, vilket ni anmäler via blankett till kundservice.

Ja, upp till tre hushåll kan efter gemensam anmälan till oss dela kärl. Varje hushåll betalar då grundavgift samt delad hämtningsavgift. För att få dela abonnemang ska fastigheterna antingen ligga i varandras närhet eller så ska kärlen ha samma anvisade uppställningsplats. Hushållens totala avfall måste rymmas i kärlet (exempelvis kan mängden restavfall från hushållen inte överstiga 140 liter under två veckor) och samtliga hushåll måste ha samma abonnemangstyp.Gör era abonnemangsval var för sig, inkom sedan med en anmälan om delning senast 10 maj. Detta gäller även om för dig som redan idag delar abonnemang.

Exempel på godkänd delning

Exempel 1: Du har valt samma abonnemang som din granne intill eller mittemot på gatan och vill dela.

Exempel 2: Du har en fastighet som vi endast kan nå med liten sopbil men vill välja Hemsortering och måste flytta fram dina kärl. Då kan du välja att dela med någon med samma kärlplacering ute vid närmaste större väg.

Exempel på ej godkänd delning

Exempel 1: På din väg till jobbet kör du varje dag förbi din kollega/vän/nära anhörig några kilometer bort och vill dela abonnemang med hen. Fastigheterna är inte närbelägna. Det saknas godkänd anledning till delning.

Exempel 2: Tre fastigheter med 4-5 personer i varje hushåll vill dela på ett 140-liters kärl. Kontakta kundservice och ändra till större kärl för att få delningen godkänd.

Exempel 3: En åretruntboende vill dela med sin granne som har ett fritidsabonnemang. Fritidsabonnenten måste först kontakta kundservice och byta till åretruntabonnemang för att få delningen godkänd.

I områden där vi inte kan komma fram alls med sopfordon får du tillsammans med dina grannar tillgång till ett gemensamt kärl eller ett kärlskåp som placeras i området där du bor (ej på din tomt). Du kan välja på abonnemangen Sorterat matavfall och restavfall samt Blandat mat-och restavfall. Kärlskåpen/kärl töms utifrån behov, dock minst varannan vecka. Vi kommer att kontakta dig om du berörs av denna abonnemangsform.

I det nya insamlingssystemet kan du få Hemsortering om kärlen kan stå vid en framkomlig väg för en Hemsorteringsbil.

Hemsortering innebär att du har två kärl med fyra fack vardera för förpackningar, tidningar, matavfall och restavfall samt en liten behållare för batteri och ljuskällor som bara hängs på kärlet när den behöver tömmas. Systemet innebär att du enkelt kan sopsortera tio olika avfallsslag hemmavid.

Om du inte gör ett val av abonnemang får du en påminnelse. Om du inte gör ett val då, tilldelas du ett abonnemang med utsortering av matavfall. I första hand Hemsortering om det är möjligt annars Sorterat mat- och restavfall.

Vi har områden i kommunen som är för trånga för en sopbil och/eller där vändplats saknas. För att följa arbetsmiljökraven får hämtningsturerna till exempel inte innehålla farliga backningsmoment. Det är bland annat Arbetsmiljöverkets krav som avgör om vi behöver ordna en gemensam avfallslösning. Vi arbetar med att kartlägga kommunen i detalj och kontaktar alla hushåll som berörs av gemensamma sopkärl/kärlskåp under våren.

Hemsorteringsbilen är något större än en vanlig sopbil. De flesta bor vid en väg som är farbar även för hemsorteringsbilen. Förutom att komma fram till kärlen måste också bilen kunna ta sig ut, antingen via genomfart eller med vändning på vändplan/T-korsning. Mer information finns på rambo.se i Munkedals lokala avfallsföreskrifter, bilaga 2.

Självklart! Det finns stationära utställningar av kärl och abonnemang på Medborgarcentrum och Hästeskeds återvinningscentral.

Vi kommer också och träffar er under valprocessen. Kom och ta en kopp kaffe och känn på kärlen!

På följande ställen finns vi på plats:
Munkedal, 23 mars kl.10-14 på Torget
Dingle, 27 mars kl. 16-19 vid Kyrkans Hus
Hedekas, 30 mars kl.10-14 vid Bygdegården
Hällevadsholm, 3 april kl.16-19 vid Folkets Hus

På Hästeskeds Återvinningscentral och Medborgarcentrum (kommunhuset) kan du se de vanligaste abonnemangen med kärl uppställda.

På tömningsdagen ska kärlen stå vända så att våra renhållningsarbetare på ett smidigt sätt kommer åt handtagen utan att behöva lyfta eller trixa. Kärlen ska gå lätt att rulla fram till sopbilen och inte behöva lyftas eller dras över hinder. Därför behöver marken vara hårdgjord och jämn.

I abonnemangsavgiften ingår dragväg om upp till 2,5 meter in på tomt från väg där sopbilen kan stanna. Dragvägen mäts som enkel gångväg mellan vägen och kärlets uppställningsplats, eventuell trottoar borträknas. Vår renhållningspersonal tömmer många sopkärl under ett arbetspass och vill du hjälpa till att dra fram kärlen ända fram till vägen på tömningsdagen blir vi jätteglada!

Dragvägen får maximalt vara 10 meter, du kan alltså köpa upp till 7,5 meter utöver de 2,5 meter som redan ingår.

Utdrag ur lokala avfallsföreskrifterna

23 § Avfallsbehållare ska vid hämtningstillfället normalt vara placerad i anslutning till hämtnings-fordonets uppställningsplats. Dragväg kan beställas mot avgift enligt gällande taxa. Vid synnerliga skäl kan Rambo godkänna annan placering.

All dragväg mellan avfallsbehållarens hämtställe och fordonets uppställningsplats ska vara hårdgjord, jämn och tillräckligt bred samt vid hämtningstillfället vara snöröjd och halkbekämpad.

Ja, vi ställer tillbaka kärlen där vi hämtade dem.

Ja, du kan beställa större kärl än de som ingår i standardabonnemangen. Om du idag har ett stort kärl byts kärlet ut mot standardkärl om du inte hör av dig. Hör av dig till kundservice om du önskar ett större kärl.

Så här ser Hemsorteringsbilen ut inuti. Skåpet är indelat i fyra fack som håller materialet separerat hela vägen från ditt kärl till vår omlastningscentral. Respektive material lastas sedan för transport till vidare återvinning.

På bilen finns en arm som vid tömning av ditt kärl tar tag i insatsen i kärlet och tömmer den i de övre två facken. Kärlet töms sedan i de två nedre facken. Det är därför väldigt viktigt att du sorterar materialet rätt i ditt kärl. Vi har valt denna indelning eftersom vi då kan tömma både Hemsorteringskärl och matavfalls- och restavfallskärl på samma runda och hålla nere transporter.


Bild: Renhållningen Kristianstad

Vill du börja kompostera ditt matavfall i egen kompost hemma anmäler du det till Miljönämnden i mellersta Bohuslän, köper en varmkompost och sätter igång. Välj sedan ett abonnemang med matavfallssortering. I det nya insamlingssystemet är det samma taxa om du komposterar ditt matavfall hemma som om du lämnar ditt matavfall till oss för rötning. Om du redan har anmält kompost till kommunen, väljer du bara ett abonnemang med matavfallssortering.

Om du har väldigt lite restavfall kan du som har egen kompost hemma ansöka om förlängt hämtningsintervall. Vi tömmer då ditt restavfall var fjärde vecka.

Kärlen är indelade utifrån avfallsstatistik samt erfarenheter från Lysekil och andra kommuner i Sverige med Hemsortering.

Nej, indelningen är standard som måste gälla för alla hushåll för att vi ska kunna samla in de olika avfallsslagen med Hemsorteringsbilen. Bilen har samma indelning som kärlen, om du vill veta hur bilen är indelad läs här.

Matavfallet som samlas in av oss transporteras till en rötgasanläggning. Först mixas matavfallet och blandas med vatten eller flytande livsmedel. Därefter pressas det och blir en trögflytande massa som kallas slurry. Slurryn är råvaran i biogasframställning. När biogas framställs får vi en restprodukt som blir biogödsel. Biogödslet används som gödning på våra åkrar och ersätter konstgödning. Biogas uppgraderas till fordonsbränsle och ersätter fossila bränslen.

Nej, komposterar du ditt matavfall hemma i egen kompost och det bruna matavfallskärlet inte behövs, har du möjlighet att tacka nej till det när du gör ditt abonnemangsval.

Nej, det går inte att få tätare hämtningsintervall. Men behöver du mer plats för ditt avfall kan du beställa större eller fler kärl mot en avgift.

Ja, om du sorterar ut allt matavfall till insamling eller till egen kompost och upptäcker att det skulle räcka med var fjärde-veckas-hämtning av restavfallet, kan du anmäla detta till oss.

I det nya systemet erbjuder vi appen Mitt Rambo. Ladda ned den där du hämtar appar. I appen finns information om verksamheten, nyheter och var du hittar närmaste återvinningscentral. Men det fiffiga är att du kan få information om driftstörningar och att du dagen innan tömning får en notis till din smarta telefon om tömning. Ange bara vilken adress du önskar få tömningsinformation för. Tänk på att du behöver tillåta notiser för att det ska fungera.

Du som redan idag får hämtat dina sopor var fjärde vecka eller mer sällan kommer automatiskt att få motsvarande hämtningsintervall. Storleken på kärl är de standardstorlekar som visas i abonnemangen. Kompostering är fortfarande ett krav.

Abonnemanget Hemsortering är inte valbart för dig som även fortsatt vill ha kvartalsvis hämtning, vid val av Hemsortering får du istället hämtning var fjärde vecka.

Riksdagen har antagit nationella miljömål som säger att matavfall i första hand ska samlas in och rötas till biogas och biogödsel. Därför har vi ingen miljörabatt för kompostering hemma i egen kompost längre. Abonnemanget i det nya insamlingssystemet likställs kostnadsmässigt med ett abonnemang där du lämnar ditt matavfall till oss för rötning.

Nej, kärlen är inkluderade i hämtningsavgiften för villahushåll.

Vi byter ut en äldre sophämtning mot ett långsiktigt hållbart modernt digitalt system för att ha en god arbetsmiljö, öka återvinningen av källsorterat material och för att öka service mot dig som boende. Det innebär betydande investeringskostnader som påverkar abonnemangsavgiften.

Till exempel investerar vi i ett digitalt interaktivt kartsystem för att minska missade tömningar och förenkla för renhållningspersonal i deras arbete. Alla kärl får en ID-märkning, som när de töms registrerar till kundservice att kärlet är tömt, vi inför utsortering av matavfall och abonnemanget Hemsortering för att minska mängden sopor som förbränns.

Abonnemangsavgiften innehåller en grundavgift och en hämtningsavgift.

I grundavgiften, ingår fri tillgång till återvinningscentral (där du lämnar grovavfall och farligt avfall), kundservice, information och andra kostnader av mer övergripande karaktär som inte rör själva insamlingen.

Hämtningsavgiften täcker kostnader för sopkärl, matavfallspåsar, hämtning och behandling tex förbränning av ditt restavfall och rötning av ditt matavfall.

Abonnemangsavgiften är miljöstyrande för att uppmuntra till sopsortering och är konstruerad så att ekonomin ska gå jämt ut över tid. Rambo gör varken vinst eller förlust på hushållens avfall.

Abonnemangsavgiften består av en grundavgift och en hämtningsavgift. Grundavgiften täcker kostnader för drift av återvinningscentral, hantering av farligt avfall, fjärrtransport och behandling av grovavfall, avfallsplanering, information, administration och kundservice.

I det nya insamlingssystemet ingår dragväg i abonnemangsavgiften om upp till 2,5 meter in på tomt från väg där sopbilen kan stanna. Dragvägen mäts som enkel gångväg mellan vägen och kärlets uppställningsplats, eventuell trottoar borträknas. Vår renhållningspersonal tömmer många sopkärl under ett arbetspass och vill du hjälpa till att dra fram kärlen ända fram till vägen på tömningsdagen blir vi jätteglada!

Dragvägen får maximalt vara 10 meter, du kan alltså köpa upp till 7,5 meter utöver de 2,5 meter som redan ingår.

Kostnad för dragväg är:
Totalt 5 meter dragväg: 1000 kr/år.
Totalt 10 meter dragväg: 2 500 kr/år.

dragväg

Taxan räknas fram utifrån vad det kostar att ta hand om hushållsavfallet i din kommun. Såväl insamling, omlastning och behandling av hushållsavfallet liksom grovsopor/farligt avfall från återvinningscentraler ingår. Även kostnader för administration, kundservice, drift och arrendet för den kommunala marken där återvinningscentraler ligger ingår. Taxorna är satta så att ekonomin går jämt ut över tid. Rambo får alltså varken göra vinst eller förlust på hushållsavfallet.

De olika abonnemangens kostnadsnivå beror också på vad som är bra för miljön. Som kommunalt bolag är Rambo kommunens verktyg för att uppfylla de direktiv, lagar och miljömål som beslutats av EU och Sveriges Riksdag. Taxan är satt på ett sätt som uppmuntrar dig som boende att sortera ditt avfall till återvinning, så kallad miljöstyrning av taxan.

Att våra hushåll blir bättre och bättre på att sortera är en stor vinst för miljön. Vid bra källsortering minskar visserligen mängden avfall som Rambo måste betala för att få förbränna i värmekraftverket i Uddevalla, men mängden matavfall som Rambo får betala för att röta i biogasverk ökar samtidigt kraftigt.

Om vi kan minska förpackningsmaterialet i soporna, kan kostnaderna för förbränning hållas nere. På sikt kommer detta att gynna alla hushåll.

Under många år har det inte gjorts några förändringar i hanteringen av hushållsavfallet i kommunen. När vi nu inför ett modernt system för att samla in hushållsavfallet innebär det betydande investeringar.

Vi installerar ett interaktivt digitalt system i alla bilar. Alla kärl byts ut mot moderna kärl samt ID-märks för att öka kvalitet och minska antalet missade tömningar. Vi inför en app, där du som boende kan välja att få meddelande dagen innan ditt kärl töms och få driftsinformation direkt i din smarta telefon. Vi säkerställer att vi håller en god arbetsmiljö enligt arbetsmiljöverkets riktlinjer. Vi inför också abonnemanget Hemsortering som initialt är en dyrare investering men som ger stora miljövinster och ökad service till dig som boende.

Nej. Avfall som uppkommer på fastigheten ska hämtas vid fastigheten eller annan överenskommen plats av vår sopbil. Du får inte lämna din soppåse någon annanstans i kommunen eller ta med den till en annan kommun för att slänga den där.

Om huset är obeboeligt eller inte, bedöms och handläggs av miljönämnden i din kommun. När Rambo får ett beviljat beslut om befrielse från sophämtning från miljönämnden avslutas abonnemanget och grundavgiften tas bort. Beslut om befrielse beviljas som längst 5 år i taget. Ansökningar som handläggs av miljöenheten debiteras enligt taxa.

Länk till Miljönämnden i mellersta Bohuslän: Här kan du ansöka för fastigheter i Lysekil, Munkedal och Sotenäs.

För dig som bor i Munkedal och har fått ett valpaket eller ett brev från oss om att välja nytt abonnemang, behöver vi ha beslut från Miljönämnden i mellersta Bohuslän senast sista maj 2019 för att du inte ska påföras ett abonnemang.

Är du skriven på fastigheten kan du anmäla uppehåll i sophämtningen om huset ska stå tomt minst 6 mån. Är du fritidsboende gäller minst 12 mån. Grundavgiften kvarstår. Här anmäler du uppehåll.

Under uppehållsperioden får inte huset bebos alls och tillsynsbesök får inte generera hushållsavfall.

Enligt lag är kommunen skyldig att ta hand om avfallet som uppkommer i kommunen. Alla fastigheter med ett bostadshus måste därför ha ett abonnemang för hushållsavfall. Du får inte lämna din soppåse någon annanstans i kommunen eller ta med den till en annan kommun för att slänga den där.

Är det ingen som bor i huset går det att anmäla uppehåll i sophämtning till Rambo här. Är huset obeboeligt går det att ansöka om total befrielse utan grundavgift hos miljönämnden i din kommun.

Nej, varje avfallsslag läggs i separata fack i bilen.

Matavfallet innehåller både energi och näring. När du komposterar ditt matavfall till egen kompost tar du tillvara näringen men energin går till spillo. När matavfallet samlas in och rötas tillvaratas både näringen och energin.

Av matavfall framställs både biogödsel som används till att gödsla våra åkrar och biogas som kan uppgraderas till fordonsgas. På ett kilo matavfall kan man köra ungefär 2 kilometer. En buss som har 55 passagerare kan köra 100 mil på det matavfall som passagerarna producerar på ett år.

När vi räknar in de transporter som krävs för att samla in matavfallet och transportera det till rötgasanläggningen blir den totala miljövinsten större än vid egen kompostering.

Det är viktigt att det inte kommer ut plastpartiklar på våra åkrar. Därför använder vi varken plastpåsar eller påsar med majsstärkelse (som också innehåller plast). Den bruna papperspåsen är det absolut mest miljövänliga alternativet och ger mest utsorterat matavfall vid gjorda plockanalyser. Papperspåsen gör det helt enkelt lättare för dig som boende att vara miljövänlig.

Slängd mat står för ungefär halva vikten i en vanlig soppåse från ett hushåll som inte sorterar ut sitt matavfall. Detta är ett väldigt slöseri. För varje kilo matavfall kan man tillverka fordonsbränsle som räcker för att köra två kilometer och gödsel som ger näring till våra åkrar. Därför har Riksdagen antagit ett nationellt miljömål om att öka insamlingen av matavfall till rötning.

Om du i alla fall vill sortera ut ditt matavfall till egen kompost, anmäler du det till miljönämnden i din kommun och väljer ett abonnemang med utsortering av matavfall. Din abonnemangsavgift påverkas inte.

Vill du läsa avfallsföreskrifterna för din kommun eller renhållningstaxan i sin helhet finns de på rambo.se.

Fyrfackskärl för hemsortering:
2 kärl om 370 liter som vardera är:
H: 110 cm
B: 75 cm
D: 95 cm

Facken för de olika materialen som sorteras i kärlen är olika stora, hur mycket respektive fack innehåller listas nedan:
Restavfall: 155 liter
Pappersförpackningar och plastförpackningar: 150 liter
Matavfall: 115 liter
Tidningar: 60 liter
Metallförpackningar samt förpackningar av ofärgat respektive färgat glas: 30 liter

Kärl för sorterat matavfall och restavfall:
2 kärl om 140 liter som vardera är:
H: 107 cm
B: 50 cm
D: 55 cm

Kärl för blandat restavfall och matavfall:
1 kärl om 190 liter som är:
H: 107 cm
B: 56 cm
D: 69 cm

Det nya insamlingssystemet omfattar alla boende. I första skedet kommer enbart fastighetsägare till en- och tvåbostadshus att kontaktas.

Alla kommuner måste ha lokala avfallsföreskrifter antagna av Kommunfullmäktige som innehåller de formella reglerna för kommunens avfallshantering. Föreskrifterna beskriver vad som ska gälla angående sortering av avfall, hämtning av sopor, slam och latrin och vilka krav som ställs på fastighetsägaren när det gäller sortering för återvinning, framkomlighet för sopfordon, hämtställen och mycket annat.

Vill du läsa renhållningstaxan i sin helhet finns de på rambo.se

Ja, om du väljer abonnemanget Sorterat mat- och restavfall och har lite restavfall kan du anmäla till oss att du önskar tömning bara var fjärde vecka på ditt grå sopkärl.

Ja, om du väljer abonnemanget Hemsortering och själv komposterar allt ditt matavfall till egen kompost kan du anmäla till oss att du önskar tömning var fjärde vecka även på Kärl 1.

Taxereducering för förlängt hämtningsintervall:
Helårsabonnemang: 300 kr/år.
Fritidsabonnemang: 150 kr/år.