VA i 5:an

Tillsammans med Västvatten arrangerar vi VA i 5:an, en tävling för femteklassare. Första pris är en heldag ombord på skolskeppet T/S Brita. Tävling har som syfte och mål att engagera barnen i tidigt skede i miljöfrågor.

Hur går det till?

Personal från oss på Rambo och Västvatten AB kommer till skolan på inbokad dag. Vi har en teorilektion där vi pratar med eleverna om avfallshantering och vattnets väg från vattentäkten i kommunen till färdig renat avloppsvatten.

Klassen åker med buss som vi ordnat till vår avfallsanläggning och sedan vidare till ett avloppsreningsverk. På respektive plats får eleverna svara på frågor som handlar om det som de fått lära sig på den tidigare teorilektionen. Det gäller att klassen samarbetar och svarar på frågorna för att ha chans att komma på prispallen.

Vi bjuder på fika!

Vilka priser?

1:a pris är en heldag ombord på skolskeppet T/S Britta.
2:a pris är ett presentkort om 2 000 kronor på Torp Köpcentrum.
3:e pris är presentkort om 1 000 kronor på Torp Köpcentrum.

Anmälan

För anmälan besök Västvattens hemsida där tider för studiebesök och tävling finns samlat.