Valbara abonnemang

För dig som villaägare finns det tre abonnemang att välja på. Det beror på var du placerar dina kärl vilka abonnemang du kan välja mellan. Placeringen är viktig därför att vägen fram till kärlen ska vara farbar, ha vändplats eller genomfart för det sopfordon vi tömmer kärlen med. Vi inventerar just nu vägarna i Munkedal för att se vilket av våra sopfordon som kan komma fram till dig.

 

Dessa abonnemang erbjuder vi alla villahushåll.

Hemsortering – 2 kärl

Kan kärlen stå vid en framkomlig väg för en Hemsorteringsbil kan du välja abonnemanget Hemsortering.

Vill du kompostera ditt matavfall anmäler du det till kommunen.

 

Kärlen har fyra fack vardera plus en liten behållare för batteri och ljuskällor som bara hängs på kärlet när den behöver tömmas.

Sammanlagt kan du enkelt sopsortera tio olika avfallsslag hemmavid.

Varje kärl rymmer 370 liter.

 

De olika avfallsslagen som du kan sortera är:

Kärl 1 ( töms varannan vecka) innehåller: tidningar, metallförpackningar, matavfall och restavfall.

Kärl 2 (töms var fjärde vecka) innehåller: pappers-, ofärgade glas-, färgade glas- , och plastförpackningar.

 

Kärlstorlek: (Tänk på att det ingår två kärl i abonnemanget.)

H: 110 cm

B: 77 cm

D: 81 cm

 

Sorterat matavfall och restavfall – 2 kärl

 

I två kärl, ett för matavfall och ett för restavfall sorterar du matavfall och restavfall.

Vill du kompostera ditt matavfall anmäler du det till kommunen.

Förpackningar och tidningar lämnas fortsatt på återvinningsstationen.

Båda kärlen töms varannan vecka.

Varje kärl rymmer 140 liter.

 

Kärlstorlek: (Tänk på att det ingår två kärl i abonnemanget.)

H: 107 cm

B: 50 cm

D: 55 cm

 

Blandat mat- och restavfall – 1 kärl

I ett (1) kärl lägger du soppåsen med matavfall och restavfall.

Förpackningar och tidningar lämnas fortsatt på återvinningsstationen.

Kärlet töms varannan vecka och rymmer 190 liter.

 

Kärlstorlek:

H: 107 cm

B: 56 cm

D: 70 cm

 

Gemensamma kärlskåp

Om du inte bor vid en farbar väg kan du tillsammans med dina grannar få tillgång till ett gemensamt kärl eller ett kärlskåp som är placerat i området där du bor (ej på din tomt).

Du kan välja på abonnemangen Sorterat matavfall och restavfall samt Blandat mat-och restavfall.

Förpackningar och tidningar lämnas fortsatt på återvinningsstationen.

Kärlskåpen/kärl töms utifrån behov, dock minst varannan vecka.

 

Spara

Spara

Spara