Valbara abonnemang

Det finns tre abonnemang att välja på, beroende på var du placerar dina kärl har du olika abonnemang att välja på. Placeringen är viktig därför att vägen fram till kärlen ska vara farbar för det sopfordon vi tömmer kärlen med, ha vändplats eller genomfart. Är du osäker på ifall vägen till kärlen är farbar för fyrfacksbil – hör av dig så kontrollerar vi detta.

Hemsortering i fyrfackskärl – 2 kärl

Står kärlen vid en framkomlig väg för en så kallad fyrfacksbil kan du välja abonnemanget Hemsortering i fyrfackskärl. Vill du kompostera ditt matavfall anmäler du det till kommunen.

Fyrfackskärlen har fyra fack vardera plus en liten behållare för batteri och ljuskällor som bara hängs på kärlet när den behöver tömmas. Systemet innebär att du enkelt kan sopsortera tio olika avfallsslag hemmavid. Varje kärl rymmer 370 liter. De olika avfallsslagen som du kan sortera är:

Kärl 1 ( töms varannan vecka) innehåller: tidningar, metallförpackningar, matavfall och restavfall.

Kärl 2 (töms var fjärde vecka) innehåller: pappers-, ofärgade glas-, färgade glas- , och plastförpackningar.

 

 

Sorterat matavfall och restavfall – 2 kärl

Står kärlen vid en framkomlig väg för en mindre sopbil kan du välja abonnemanget Sorterat matavfall och restavfall. Vill du kompostera ditt matavfall anmäler du det till kommunen.

I två kärl, ett för matavfall och ett för restavfall sorterar du restavfall och matavfall. Förpackningar och tidningar lämnas fortsatt på återvinningsstationen. Båda kärlen töms varannan vecka. Varje kärl rymmer 140 liter.

 

Blandat mat- och restavfall – 1 kärl

Står kärlen vid en framkomlig väg för en mindre sopbil kan du välja abonnemanget Blandat mat- och restavfall.

I ett (1) kärl lägger du soppåsen med matavfall och restavfall. Förpackningar och tidningar lämnas fortsatt på återvinningsstationen. Kärlet töms varannan vecka och rymmer 190 liter.

 

Gemensamma kärlskåp

Om du inte bor vid en farbar väg kan du tillsammans med dina grannar få tillgång till ett gemensamt kärl eller ett kärlskåp som är placerat i området där du bor (ej på din tomt).  Om du bor på en ö får du tillgång till gemensamma kärl ett kärlskåp som är placerat i småbåtshamnar på landsidan. Du kan välja på abonnemangen Sorterat matavfall och restavfall samt Blandat mat-och restavfall. Förpackningar och tidningar lämnas fortsatt på återvinningsstationen.

Kärlen töms utifrån behov, dock minst varannan vecka.

 

Spara

Spara

Spara