Valbara abonnemang

Beroende på var du vill ha dina kärl har du olika abonnemang att välja på. Abonnemangen beror på om vägen till kärlen är farbar för stor sopbil, samt har vändplats eller genomfart.

Byt kostnadsfritt till Hemsortering i fyrfackskärl!

– Valde grannen fyrfackskärl men inte du? – Har du ångrat dig?
– Passa då på nu att byta upp dig!
Under hösten har du möjlighet att kostnadsfritt byta ut dina grå och bruna kärl till fyrfackskärl med full sortering! Anmäl att du önskar byta abonnemang senast 31 augusti, så bygger vi kärl och kör ut till dig under september-oktober.

Är du osäker på ifall fyrfacksbilen kan komma ända fram till dig eller till en plats nära dig så kontrollerar vi detta efter din anmälan och ger dig besked.

Hemsortering i fyrfackskärl – 2 kärl

Står kärlen vid en framkomlig väg för en så kallad fyrfacksbil kan du välja abonnemanget Hemsortering i fyrfackskärl. Vill du kompostera ditt matavfall anmäler du det till kommunen.

Fyrfackskärlen har fyra fack vardera plus en liten behållare för batteri och ljuskällor som bara hängs på kärlet när den behöver tömmas. Systemet innebär att du enkelt kan sopsortera tio olika avfallsslag hemmavid. Varje kärl rymmer 370 liter. De olika avfallsslagen som du kan sortera är:

Kärl 1 ( töms varannan vecka) innehåller: tidningar, metallförpackningar, matavfall och restavfall.

Kärl 2 (töms var fjärde vecka) innehåller: pappers-, ofärgade glas-, färgade glas- , och plastförpackningar.

Taxa
Helårsboende  3 295 kr/år
Fritidsboende   2 780 kr/år  (Kärlen töms under april-september. Enstaka tömning vintertid kan beställas som extratjänst.)

 

Sorterat matavfall och restavfall – 2 kärl

Står kärlen vid en framkomlig väg för en mindre sopbil kan du välja abonnemanget Sorterat matavfall och restavfall. Vill du kompostera ditt matavfall anmäler du det till kommunen.

I två kärl, ett för matavfall och ett för restavfall sorterar du restavfall och matavfall. Förpackningar och tidningar lämnas fortsatt på återvinningsstationen. Båda kärlen töms varannan vecka. Varje kärl rymmer 140 liter.

Taxa
Helårsboende  3 295 kr/år.
Fritidsboende  2 780 kr/år.  (Kärlen töms under april-september. Enstaka tömning vintertid kan beställas som extratjänst.)

 

Blandat mat- och restavfall – 1 kärl

Står kärlen vid en framkomlig väg för en mindre sopbil kan du välja abonnemanget Blandat mat- och restavfall.

I ett (1) kärl lägger du soppåsen med matavfall och restavfall. Förpackningar och tidningar lämnas fortsatt på återvinningsstationen. Kärlet töms varannan vecka och rymmer 190 liter.

Taxa
Helårsboende  4 838 kr/år.
Fritidsboende  4 324 kr/år. (Kärlen töms under april-september. Enstaka tömning vintertid kan beställas som extratjänst.)

 

Gemensamma kärlskåp

Om du inte bor vid en farbar väg kan du tillsammans med dina grannar få tillgång till ett gemensamt kärl eller ett kärlskåp som är placerat i området där du bor (ej på din tomt).  Om du bor på en ö får du tillgång till gemensamma kärl ett kärlskåp som är placerat i småbåtshamnar på landsidan. Du kan välja på abonnemangen Sorterat matavfall och restavfall samt Blandat mat-och restavfall. Förpackningar och tidningar lämnas fortsatt på återvinningsstationen.

Kärlen töms utifrån behov, dock minst varannan vecka.

Taxa Sorterat matavfall och restavfall 
Helårsboende  2 780 kr/år.
Fritidsboende  2 471 kr/år.

Taxa Blandat mat- och restavfall
Helårsboende  4 324 kr/år.
Fritidsboende   4 015 kr/år.

Spara

Spara

Spara