Etappindelning Lysekil

Införandet av det nya insamlingssystemet kommer att ske etappvis där första etappen påbörjas under våren 2016 och den sista etappen är klar under våren 2018.

I god tid inför påbörjande av varje etapp kommer du som är berörd få information om abonnemang och hur valprocessen går till. Du kan göra ditt val online eller via postgång, följ bara instruktionerna i valmaterialet.

Etapp 1: Brodalen, Brastad och östra delen av Lysekils stad (genomförd)
Etapp 2: Västra delen av Lysekils stad, Holma, Sämstad (genomförd)
Etapp 3: Hallinden, Vrångebäck,Rixö, Holländaröd, Häggvall, Finnsbo, Träleberg, Fiskebäck, Dalskogen (genomförd)
Etapp 4: Härnäset, Lysehalvön, Torgestad, Alsbäck (genomförd)
Etapp 5: Skaftö, Gåsö, Lilla Kornö, Stora Kornö (pågående)

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara