Beslutsunderlag Lysekil

Besluten om nya avfallsföreskrifter och taxa som fattats av Kommunfullmäktige hittar du i länkarna nedan.

Inriktningsbeslut gällande nytt insamlingssystem för villa- och fritidshushåll i Lysekil som fattats av Kommunfullmäktige hittar du på Lysekils kommuns hemsida (KF 2015-03-26 § 15).