Så hämtas mina sopor under högtider och röda dagar

Under högtider och röda dagar är det vanligt att sophämtningen sker en annan dag än ordinarie. Detta så även våra sopchaufförer ska få njuta av helgen.

År 2020 har dessutom 53 veckor vilket innebär att alla varje veckas – och/eller varannanveckas abonnemang kommer extratömmas under vecka 53 eller vecka 1.

Kärl med månadstömning kommer redan att ha 13 tömningstillfällen under både 2020 samt 2021 och kommer därför inte att extratömmas under dessa veckor.

Oavsett hämtdag under vecka 52-01, låt kärlet stå tills det är tömt.

Tänk på att alltid vända handtagen utåt mot chauffören och vid behov halkbekämpa runt kärlets uppställningsplats.

Läs mer om hur din hämtdag påverkas av helgdagar vecka 52-01 och extratömning. Står det ingenting så påverkas din hämtdag inte. Har du hämtdag ojämna veckor så har du tömning även vecka 53.

LYSEKIL

MUNKEDAL

SOTENÄS

TANUM