Har det snöat eller frusit till is? Visste du att där kommunen inte snöröjer enskilda vägar är det du som vägägare som ansvarar för att vägen är farbar vintertid både för sopbilar och räddningsfordon. Vintertid ska förstås även dragvägen till kärlen vara skottad och t ex sandad. Skottar du fram kärlen så blir det lättare för oss att rulla.

Dragvägen till sopkärlen ska:

  • ha en hårdgjord yta t ex asfalt, plattor, hårt packad jord/grus där kärlen rullar lätt.
  • inte ha trappor, steg, trösklar eller stora motlut.
  • vara minst 1,2 meter bred utan buskar och träd i vägen.
  • vara skottad och sandad eller saltad med framskottade kärl.

I våra sorteringsguider kan du läsa mer om hur du kan placera dina sopkärl, du också bra tips på hur du kan enkelt kan ”låsa fast” kärlen om de ofta blåser omkull

Sorteringsguide – Sorterat eller blandat mat- och restavfall

Sorteringsguide – Hemsortering i fyrfackskärl